Site gebruiksvoorwaarden en wettelijke omgeving vermelding

Algemeen

Deze website wordt gepubliceerd en beheerd door Pluizuit, een kleine groep van enthousiaste lezers.
Door uw toegang tot en uw gebruik van deze website, aanvaardt U zonder enig voorbehoud onze gebruiksvoorwaarden. Uw toegang tot onze website is onderworpen aan onze gebruiksvoorwaarden en het toepasselijk recht.
Pluizuit behoudt zich het recht deze gebruiksvoorwaarden ten allen tijde aan te passen, en de gebruikers hiervan uitsluitend via deze website op de hoogte te brengen.

Intellectuele eigendom

Alle recensies die op Pluizuit.be gepubliceerd zijn worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Dat houdt onder meer in dat je de recensies of gedeeltes ervan uitsluitend voor persoonlijke en niet-commerciele toepassingen mag gebruiken en in voorkomend geval ook uitsluitend mits vermelding dat je de tekst van Pluizuit.be gekopieerd hebt.

Ook alle afbeeldingen die op Pluizuit.be gepubliceerd zijn worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Om afbeeldingen te gebruiken, heb je dus de toestemming van de eigenaar nodig (meestal de uitgever, de illustrator of de auteur).

Verantwoordelijkheid-juistheid der gegevens

Pluizuit.be kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit virussen in eender welke vorm, bugs, voor om het even welk programma of toepassing die incompatibel is met de door de gebruiker aangewende infrastructuur, noch schade ontstaan uit eventuele storingen, onderbrekingen of fouten, evolutie, herstel, controle, onderhoud, technisch probleem, onderbrekingen in (telefoon)netwerk of de ermee verbonden netwerken of diensten, overbelasting, nalatigheid of fout van een derde of de gebruiker, evenals gebeurtenissen onafhankelijk van de wil van Pluizuit.be. Door het gebruik van deze website erken je uitdrukkelijk dat je Pluizuit.be niet voor dergelijke fouten aansprakelijk zal (proberen) stellen.

Sommige afbeeldingen, illustraties of boekcovers op Pluizuit.be kunnen in werkelijkheid afwijken van de werkelijke afbeelding, illustratie of boekcover. Pluizuit.be wijst echter alle aansprakelijkheid voor deze afwijkingen van de hand en behoudt zich het recht voor ten allen tijde wijzigingen aan de inhoud van de site en zijn onderdelen te kunnnen aanbrengen.
De vermelde verkoopprijs kan gewijzigd zijn door een prijsstijging van de uitgever. Pluizuit.be vermeldt de prijs bij het verschijnen van het boek, maar geen latere prijswijzigingen.

Hyperlinks

Pluizuit.be bevat hypertext links naar andere websites waarvan het Pluizuit-team aanneemt dat die interessant zouden kunnen zijn voor de gebruikers van Pluizuit.be. Die links zijn uitsluitend informatief en Pluizuit.be biedt geen enkele garantie voor de websites of hun inhoud. Dat we die links beschikbaar maken, betekent niet dat Pluizuit.be de inhoud controleert of zich er mee akkoord verklaart.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies die op jouw computer geïnstalleerd worden, waardoor Pluizuit.be statistieken kan bijhouden over de eigen website. De cookies kunnen ook gebruikt worden om jouw surfcomfort te verhogen of om verdere verbetering van de informatie op de site en het gebruik er van te verbeteren. In deze cookies wordt geen persoonlijke informatie opgeslagen en Pluizuit verzamelt ook geen persoonlijke informatie van de gebruikers. Als je via een contactformulier jouw gegevens meedeelt, bewaart Pluizuit.be die gegevens uitsluitend om een antwoord op jouw vraag of reactie te kunnen versturen. Pluizuit.be respecteert de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en geeft deze informatie niet door aan derden. Pluizuit voldoet hiermee aan de wetgeving inzake de verwerking van persoonsgebonden gegevens (GDPR).

Je kan je browser instellen dat die geen cookies meer aanvaardt en dan zal ook Pluizuit.be geen cookies meer op je PC of tablet opslaan. Het is mogelijk dat je dan formulieren meerdere keren moet invullen of dat eenmalige berichten meerdere keren weergegeven worden.