Zusters van de zee

Coverafbeelding van: Zusters van de zee

Trefwoord(en)
liefde
zee
identiteit
magisch realisme

Genre
leesboek

Vanaf
16 jaar

Anna woont met haar vader aan de zee. Zij houdt enorm van het strand, de duinen, de golven en wil er nooit weg. Maar de huisbaas dreigt de huurprijs zo op te drijven dat ze toch zouden moeten verhuizen.
De Ekster is altijd op de vlucht. Hij wordt gesignaleerd telkens er een overval plaats vindt. Op een nacht ontmoeten Anna en de Ekster elkaar. Ze komen een oud, mysterieus beeld op het spoor. De helft ervan is echter spoorloos. Anna is vastbesloten om het terug te vinden. Er volgen merkwaardige gebeurtenissen waarbij de beelden een belangrijke rol spelen.

Dit is een klein, intiem verhaal over een 17-jarig meisje dat in contact komt met een vreemde jongeman – die de Ekster wordt genoemd – en tussen hen groeit langzaam een band. Door gebeurtenissen buiten hun wil om komt hun vriendschap op de helling te staan. Maar Anna gelooft in de oprechtheid van de jongen, terwijl die zelf aarzelt en zijn leven ingewikkeld maakt. Dan is er nog Gustav, een oudere man die meestal in een rolstoel zit. Hij wordt de drijvende kracht die beide jongeren dat duwtje in de rug zal geven om te doen waarin ze geloven. Beide jongeren verleggen ook hun grenzen om hun doel te verwezenlijken. Anna neemt op een bepaald moment een fundamentele beslissing – de enige juiste – om er voor te zorgen dat er geen onheil meer geschiedt.
Er is wel wat leeservaring en –bereidheid nodig om dit verhaal goed te bevatten. De beelden die de auteur schetst en de gebeurtenissen zijn niet spectaculair maar willen net dieper doordringen en de lezer een spiegel voorhouden om zijn/haar leven in vraag te durven stellen en te doen wat er moet gebeuren. Daarvoor moet de lezer bereid zijn ‘tussen de regels’ te lezen. De soms wat vreemde en eerder magische gebeurtenissen zijn niet bedoeld om realistisch over te komen maar om een bepaalde sfeer te scheppen om tot die diepere betekenissen te komen.
Het verhaal wordt door de auteur verteld, meestal vanuit het standpunt van Anna. Het is vanuit dat standpunt dat de lezer de andere personages leert kennen, hoe Anna de gebeurtenissen ervaart en wat ze denkt en voelt.
Een niet altijd even gemakkelijk verhaal, goed verteld met mooie beelden. Voor lezers die iets dieper in een verhaal willen graven dan enkel actie en spanning.

Pol Van Damme - maart 2015

Auteur
Robin Cobee

Uitgeverij
Moon   


Jaartal
2014

ISBN
9789048822201

Aantal pagina's
205

Prijs
€17,50