Zoenen met een selfie

Coverafbeelding van: Zoenen met een selfie

Trefwoord(en)
humor
beeldende kunst
graphic novel

Genre
graphic novel

Vanaf
12 jaar

De ondertitel bij dit boek is ‘Wonderlijke verhalen uit de Vlaamse schilderkunst’ en dat zijn ze beslist. Negen kunstwerken uit het Groeningemuseum en het Sint-Jans Hospitaal in Brugge worden door een aparte bril bekeken. De auteur doet dit in teksten en de illustrator in afbeeldingen. Samen geven ze vorm aan hun kijk op deze schilderijen.
Eerst is er telkens een verhaal met een aparte titel. Dat kan een SMS-tekstberichtjes-verhaal zijn, een poëtische overweging, een soort stripverhaal of korte monoloog waarin vaak een getekende smartphone of tablet voorkomt. Na het verhaal wordt dan een deel van een schilderij getoond met vermelding van de titel en de schilder.
De verhalen zijn erg origineel, verrassend en dikwijls pas volledig te begrijpen na het zien van het originele kunstwerk. De teksten prikkelen de nieuwsgierigheid van de lezer en doen hem/haar uitkijken naar het schilderij waarbij ze gemaakt werden. Het is wel jammer dat slechts een deel van het werk wordt weergegeven. Zo valt bijvoorbeeld bij ‘Het oordeel van Cambyses’ en bij ‘Secret-Reflet’ een deel van het werk weg, waardoor het volledige ‘plaatje’ ontbreekt en een deel van het verhaal erbij misschien verloren gaat.
De verhalen bij de schilderijen zijn kort, gemakkelijk te lezen, soms grappig en erg verrassend. Leuk om te lezen. Alleen is het de vraag of de doelgroep daar ook van overtuigd is.

Pol Van Damme - december 2015

Zoek op bib.be

Auteur
Frank Adam   

Illustrator
Bert Dombrecht   

Uitgeverij
De Eenhoorn   


Jaartal
2015

ISBN
9789462910676

Aantal pagina's
85

Prijs
€17,50