Zigeunergebroed

Coverafbeelding van: Zigeunergebroed

Trefwoord(en)
revolutie
Gent
19e eeuw

Genre
leesboek

Vanaf
16 jaar

Romanie groeit op in Gent ten tijde van de Hollandse overheersing en de revolutie in 1830. Haar vader is welstellend en zij heeft alles wat ze zich wensen kan. Toch wil ze zich inzetten voor de maatschappij. Als België van de Hollandse koning af wil, wordt het onrustig in Gent. Romanies vader is de Hollandse koning welgezind en dus een tegenstander van de afscheiding met Nederland. Dat brengt gevaren met zich mee waarin ook Romanie wordt meegesleept.

Dit verhaal krijgt van de auteur het etiket mee van ‘Historische roman’. Het is een ‘gefatsoeneerd dagboek voor meisjes en andere mensen, verboden voor lezers en lezeressen onder de zestien’. Zo staat het te lezen op de eerste bladzijde.
Het vertelt inderdaad het leven van Romanie. Het wordt als het ware door haar verteld. Ze beschrijft erin hoe zij het leven ervaren heeft in die turbulente periode. Dat doet ze zo erg uitgebreid en gedetailleerd en de beschrijvingen zijn zo lang en bijna bombastisch plastisch dat het de vaart helemaal uit het verhaal haalt. De lezer(es) krijgt een beeld van het leven van een meisje dat eerder een verwend nest is, dan een opstandige rebel met zigeunerbloed. Dat zigeunerbloed herkent de lezer enkel bij haar ontdekking van haar geliefde en haar uiteindelijke strijd bij de rebellie tegen de Hollandse koning.
De uiteenzettingen over de politieke toestand en de politieke toekomst van Vlaanderen lijken een pamflet voor de Vlaamse zaak. Ze nemen zoveel plaats in binnen het verhaal en hebben weinig van doen met het personage van Romanie. Ze zegt zelf dat het ‘Salonpraat’ is. Ze weet van zichzelf dat ze afdwaalt en ze spreekt de lezer toe met de woorden: ‘Neem gerust een kopje koffie.’ Deze woorden geven perfect de sfeer weer van het verhaal.
Als de lezer(es) zich aan een opwindend en spannend verhaal verwacht over de roerige tijd rond 1830 dan komt hij/zij bedrogen uit. Over politiek en salonpraat komt hij/zij dan weer wel heel wat te weten.
Teleurstellend verhaal van een auteur die al enkele memorabele verhalen op zijn palmares heeft staan. Jammer.

Pol Van Damme - december 2015

Zoek op bib.be

Auteur
Pat van Beirs

Uitgeverij
Moon   


Jaartal
2015

ISBN
9789048829361

Aantal pagina's
223

Prijs
€19,99