Wit als sneeuw, zwart als inkt

Coverafbeelding van: Wit als sneeuw, zwart als inkt

Trefwoord(en)
sprookjes
onderzoeken

Genre
over jeugdliteratuur

Vanaf
16 jaar

In zes grote hoofdstukken neemt de auteur de sprookjes van de gebroeders Grimm onder de loep. Eerst worden de gebroeders Grimm uitgebreid beschreven, hun omgeving en hun werkmethode. Daarna wordt ingezoomd op de evolutie van de sprookjes doorheen de negentiende en twintigste eeuw. De evolutie die vertalers en illustratoren doormaken wordt in de volgende hoofdstukken beschreven om met moderne bewerkingen van het sprookje van Sneeuwwitje het boek te vervolledigen. Een uitgebreide bibliografie, een reeks eindnoten en een index sluiten het boek af. In dit lijvige studieboek worden de sprookjes van de gebroeders Grimm nauwgezet onderzocht. De historische context waarin de sprookjes zijn ontstaan, de evolutie doorheen de tijd, de interpretatie door vertalers alsook de verschillende manieren van illustreren en hun weerspiegeling van de toenmalige maatschappelijke kijk op sprookjes en hun mogelijke invloed op jonge kinderen komen uitgebreid aan bod. Tot en met de versuikerde Disney-versies en de interpretaties die eerder naar volwassenen gericht zijn. De auteur heeft in haar onderzoek diep gegraven om alle interpretaties, vertalingen en bewerkingen een plaats te geven, getuige de bibliografie en de grote hoeveelheid eindnoten. Het sprookje van Sneeuwwitje is de rode draad doorheen het geheel. De auteur toetst dit sprookje telkens met haar bevindingen omtrent de evolutie, interpretatie en illustratie doorheen de tijd. Dit is een echt studieboek waarin op wetenschappelijke basis de sprookjes van de gebroeders Grimm onder de aandacht worden gebracht. Het boek bevat bijzonder veel tekst in kleine letter en vraagt dan ook een geconcentreerde en constante inspanning van de lezer. Het verruimt de blik van de lezer(es) voor zijn/haar kijk op sprookjes, hun invloed, hun evolutie en hun interpretatie in de evoluerende maatschappij van de negentiende en twintigste eeuw.

Pol Van Damme - november 2012

Zoek op bib.be

Auteur
Vanessa Joosen

Uitgeverij
Lannoo Campus   


Jaartal
2012

ISBN
9789401403160

Aantal pagina's
277

Prijs
€29,99