Wat is kunst?

Coverafbeelding van: Wat is kunst?

Trefwoord(en)
kunst
beeldende kunst
kunstenaars

Genre
informatief

Vanaf
9 jaar

In veertig onderwerpen, telkens over een dubbele pagina, wordt in woord en beeld uitleg gegeven over kunst, kleuren, stromingen en nog veel meer. Op het einde van het boek is een tijdlijn opgenomen waarin de behandelde onderwerpen worden aangehaald. Een verklarende woordenlijst, een index en een fotoverantwoording sluiten het boek af.

Het boek geeft de lezer heel wat informatie over erg uiteenlopende onderwerpen die met kunst te maken hebben. De meeste onderwerpen kregen als titel een vraag, waarop men dan een antwoord tracht te geven. Dat gebeurt door een korte tekst in een grotere letter waarna er – tussen de vele reproducties en illustraties door – zinnetjes nog meer uitleg geven. Net die korte zinnetjes tussendoor maken het geheel wat druk en onoverzichtelijk. Ook verwijzingen naar reproducties op andere pagina’s leiden de lezer af van het onderwerp.
De onderwerpen hoeven niet in volgorde te worden gelezen. Bij de inhoudstafel vooraan kan de lezer zelf bepalen waarover hij informatie wil opzoeken. Niet alle teksten zijn even makkelijk te lezen. Een aantal termen wordt wel verklaard in de woordenlijst.
De uitgave is mooi verzorgd met heel veel reproducties en begeleidende illustraties, die de lezer aandachtiger naar kunstwerken kunnen laten kijken.
De oorspronkelijke titel dekt meer wat het boek inhoudt, namelijk hoe kunst werkt. Hoe kleuren samenwerken of tegenover elkaar staan, hoe een schilderij wordt opgebouwd, hoe bepaalde kunststromingen zijn ontstaan of waar de lezer kunst kan bekijken.
Als kennismaking met ‘kunst’ zeker de moeite waard.

Pol Van Damme - mei 2024

Zoek op bib.be

Auteur
Sarah Hull

Illustrator
Matt Hunt   
Ana Sanfelippo   
Miguel Bustos   

Uitgeverij
Usborne


Jaartal
2024

ISBN
9781835401972

Aantal pagina's
96

Prijs
€16,99


Vertaald uit
Engels

Originele titel
How art works

Vertaler(s)
Els Peeters