Wat als …

Coverafbeelding van: Wat als …

Trefwoord(en)
pesten
wraak
meisjes

Genre
leesboek

Vanaf
14 jaar

Als Zoë na een aantal jaren terug in de school van Jade verschijnt, zorgt dat voor een kleine aardverschuiving in het gemoed van Jade. Ooit was ze een vreselijke pestkop die samen met enkele vriendinnen Zoë als zwart schaap hadden uitgekozen en haar het leven heel erg zuur hebben gemaakt. Jade heeft dat hoofdstuk echter afgesloten en probeert zich te verontschuldigen bij Zoë. Die neemt er geen genoegen mee. Dan vindt Jade een vervelend anoniem briefje in haar kluisje. Er beginnen allerlei dingen fout te lopen. Jade denkt dat Zoë wraak neemt. Hoe kan ze dit stoppen?

Een echt ‘meidenboek’ dat zich volledig in het Nederlandse schoolsysteem afspeelt en zich van het bijhorend Nederlands taalgebruik bedient. Het verhaal verloopt niet chronologisch maar springt regelmatig vier jaar terug naar gebeurtenissen die zich in de pestperiode afspeelden. Deze gebeurtenissen geven een beeld van wat jonge pubers elkaar kunnen aandoen zonder de gevolgen ervan correct in te schatten. Hoe het pestgedrag verloopt en de reden waarom deze meisjes Zoë eruit pikten wordt goed beschreven. Al lijken de gedragingen van deze jonge meisjes hen soms ouder te maken dan ze in werkelijkheid waren op dat moment. Minder geloofwaardig zijn de gebeurtenissen in het heden. De jongvolwassenen die deze jongeren nu geworden zijn, kunnen blijkbaar nog niet erg volwassen met elkaar communiceren. Opvallend daarbij is ook de afwezigheid van enige volwassene (ouder of leerkracht (die ingrijpt of die als tussenpersoon kan fungeren. De jongeren zullen hun zaakjes wel oplossen (of is het uitvechten?) op hun eigen manier. Een manier die toch weinig volwassen overkomt. Kan het beschreven pestgedrag misschien de ogen van enkele jongeren openen, de oplossing is niet direct voor navolging aan te raden. Een meisjesboek waarin typisch meisjesgedrag wordt beschreven en eigenlijk het cliché over meisjesgedrag nog eens benadrukt.

Pol Van Damme - januari 2014

Zoek op bib.be

Auteur
Daniëlle Bakhuis   

Uitgeverij
Ploegsma   


Jaartal
2013

ISBN
9789021671765

Aantal pagina's
229

Prijs
€15,95