Waar is Welmoed?

Coverafbeelding van: Waar is Welmoed?

Trefwoord(en)
historisch verhaal
gezin
armoede
geluk

Genre
leesboek

Vanaf
9 jaar

Op een koude winterdag verkoopt een arme spinster haar pasgeboren kindje, Welmoed, aan een ridder, voor zeven zilverlingen. Met haar twee andere kinderen, Stijn en Gerben, trekt ze naar de stad. Daar leert ze een wijnhandelaar kennen, waar ze uiteindelijk ook mee trouwt. Het gaat haar en haar zonen voor de wind, maar ze denken nog dikwijls terug aan Welmoed. Wat is er met haar gebeurd?

Dit verhaal speelt zich lang gelden af in de buurt van het Nederlandse Zutphen. De auteur baseerde zich op historische plaatsen en gebeurtenissen. Die zijn allemaal correct. Dat verklaart ze achteraan het boek. Het verhaal zelf is fictie al is er wel een verhaal over een zekere Welmoed uit die tijd.
Het verhaal is opgevat als een sprookje. De arme familie die in een schamel hutje woont, daarna welvarend in de stad kan wonen, maar met een knagend gevoel leeft door de onzekerheid over wat er met Welmoed gebeurd is.
Het verhaal leest heel vlot en de personages zijn herkenbaar beschreven. De ruime bladspiegel en de zwart-wit illustraties dragen bij tot het makkelijk en aangenaam lezen van het boek.
Een historisch sprookje dat de lezer meevoert naar een streek in Nederland uit lang vervlogen tijden.

Pol Van Damme - december 2021

Zoek op bib.be

Auteur
Agave Kruijssen   

Illustrator
Els van Egeraat   

Uitgeverij
KokBoekencentrum   


Jaartal
2021

ISBN
9789026624735

Aantal pagina's
126

Prijs
€15,99