Vreemdeling

Coverafbeelding van: Vreemdeling

Trefwoord(en)
16e eeuw
geschiedenis
geloof
familie
Engeland

Genre
leesboek

Vanaf
14 jaar

1568. Joris woont bij zijn oom in Norwich omdat de situatie in de Nederlanden erg onzeker is en er voedselschaarste heerst. Maar Joris voelt zich er niet echt thuis.
Een andere familie is ondertussen vanuit Antwerpen op weg naar Engeland om aan de Spaanse soldaten te ontsnappen. Synken vindt het maar niks en haar vader wil niet uitleggen waarom ze zo overhaast moesten vertrekken. Ze ontdekt een anonieme, verzegelde brief tussen de bagage. Vanaf dat moment is  haar leven niet meer veilig. Iemand wil koste wat het kost deze brief in handen krijgen. Ongewild raakt Joris ook betrokken bij de gebeurtenissen.

Dit verhaal voert de lezer terug naar de tijd waarin de aartshertog Alva in Vlaanderen heel streng optreedt tegen de protestanten, waarbij veel mensen op de vlucht slaan.. Het verhaal wordt door de auteur verteld vanuit het standpunt van heel wat verschillende personages. Hij geeft de lezer enkel die informatie die hij wil om de spanning in het verhaal te houden. Maar in eerste instantie verloopt het verhaal daardoor nogal chaotisch. De lezer weet niet wat er aan de hand is en waar de auteur naartoe wil. Pas verder in het verhaal komen alle verschillende verhaallijntjes samen en wordt de situatie duidelijk. Al blijven er enkele elementen onduidelijk.
De gebeurtenissen volgen elkaar in snel tempo op en de personages worden levensecht beschreven. Het blijft wel vreemd dat sommige berichten erg lang onderweg zijn, terwijl andere heel erg snel hun bestemming bereiken. Terwijl er toch nog geen snelle communicatiemogelijkheden bestonden in die tijd.
Anderzijds ontdekt de lezer dat gebeurtenissen in Vlaanderen en de Nederlanden grote gevolgen hebben in Engeland, die tot op heden navolgbaar zijn. Een gegeven dat niet direct in geschiedenislessen naar voren komt. En ook dat een vluchtelingenprobleem niet iets is van de laatste jaren, maar al heel lang bestaat. Samen met de problemen die dat met zich meebrengt.
Boeiend historisch verhaal waarbij de lezer niet te kritisch naar het tijdsverloop mag kijken.

Pol Van Damme - februari 2021

Zoek op bib.be

Auteur
Luc Hanegreefs   

Uitgeverij
Clavis   


Jaartal
2021

ISBN
9789044840469

Aantal pagina's
254

Prijs
€16,95