Voorlezen gaat zó

Coverafbeelding van: Voorlezen gaat zó

Trefwoord(en)
voorlezen
kinderopvang
meertalig

Genre
informatief

Vanaf
18 jaar

Dit boek is een herziene uitgave van het gelijknamige boek dat voor het eerst in 2002 verscheen. Het werd helemaal geactualiseerd en aangepast. Het boek is zeer toegankelijk geschreven en bevat praktische tips voor iedereen die aan peuters wil gaan voorlezen in een kinderdagverblijf (maar ook daarbuiten). De inhoud werd in 7 hoofdstukken gegoten, met op het einde van elk hoofdstuk ruimte om zelf notities te nemen. In het eerste hoofdstuk zoomt men in op het belang van een gevarieerde boekencollectie en hoe deze samen te stellen. In een tweede hoofdstuk gaat het over de leesomgeving, een derde hoofdstuk gaat over de techniek van het voorlezen, met kant- en klare tips en voorbeelden uit de praktijk. In een vierde hoofdstuk staat men stil bij de samenwerking met ouders, en hoe de kinderopvang daarin een voorbeeldfunctie kan hebben. Een vijfde hoofdstuk staat stil bij voorlezen aan meertalige kinderen, in het zesde hoofdstuk wordt voorlezen gekaderd in het pedagogisch beleidsplan en in het laatste hoofdstuk wordt meer informatie gegeven over onderwerpen die eerder werden aangesneden, met verwijzingen naar handige en interessante websites, projecten als Boekstart, … Hoewel het boek zich duidelijk richt op de Nederlandse situatie valt er voor de Vlaamse gebruiker toch ook heel wat uit op te steken. Een beleidsplan rond lezen is nog niet echt ingebed in de kinderopvang, maar er bestaan in de meeste kinderdagverblijven en bij vele onthaalouders thuis toch ook al veel leesbevorderingsinitiatieven. En misschien kan dit praktijkboek nog voor een extra duwtje in de rug zorgen…

Inge Umans - mei 2014

Zoek op bib.be

Auteur
Margriet Chorus   
Irma van Welzen

Uitgeverij
SWP   


Jaartal
2013

ISBN
9789088504167

Aantal pagina's
111

Prijs
€16,90