Vogel

Coverafbeelding van: Vogel

Trefwoord(en)
opgroeien
relaties

Genre
leesboek

Vanaf
15 jaar

Berre trekt na haar laatste (middelbare school)examen naar de stad waar ze op kamers gaat wonen onder de naam Elke. Elke kent weinig of niets van het stadsleven omdat haar moeder haar angstvallig overal van weg hield. Toch wil Elke na de zomervakantie aan de universiteit gaan studeren. Ze zoekt een baantje en leert haar medebewoners kennen. Het wordt een memorabele zomer.

Het verhaal begint wanneer Berre/Elke haar huis verlaat en naar de stad trekt. De lezer leert Elkes achtergrond met mondjesmaat doorheen het verhaal kennen. Het verhaal concentreert zich voornamelijk op haar aanpassing aan het leven in de ongekende stad. Door haar – door haar moeder veroorzaakte – beperkte kijk op de maatschappij weet zij ook niet altijd hoe te reageren op bepaalde gebeurtenissen waardoor ze wat naïef, zelfs wereldvreemd overkomt.
Het probleem met haar moeder wil ze in eerste instantie wegduwen, vergeten, negeren. Maar dat lukt niet; daarvoor heeft haar moeder een te grote stempel op haar leven gedrukt. Uiteindelijk zal ze de confrontatie met haar moeder moeten aangaan om hun relatie een nieuwe wending te geven. Haar oorspronkelijke harde, verbitterde kijk op haar moeder zal moeten wijken voor een genuanceerder beeld.
Het verhaal wordt door een alwetend auteur verteld die het hele doen en laten van Elke op een wat afstandelijke manier verwoordt, alsof hij een verslag maakt over wat Elke allemaal doet en denkt en zegt.
Geen gemakkelijk verhaal dat een zekere leeservaring vraagt om de betekenis ten volle te kunnen begrijpen.

Bekroond met de Debuutprijs 2013.

Pol Van Damme - oktober 2011

Zoek op bib.be

Auteur
Enne Koens   

Uitgeverij
Pimento


Jaartal
2011

ISBN
9789049924805

Aantal pagina's
222

Prijs
€16,95