Vanaf hier kun je de hele wereld zien

aanrader Coverafbeelding van: Vanaf hier kun je de hele wereld zien

Trefwoord(en)
eenoudergezin
zoektochten
identiteit

Genre
leesboek

Vanaf
9 jaar

Op een dag vindt de negenjarige Deetje een brief op straat. De naam en het adres zijn doorstreept. Als Deetje de brief leest, beseft ze dat hij van iemand is die iemand anders heel erg mist. Deetje weet heel goed wat missen is. Ze mist haar vader, die ze niet kent en waarover haar moeder niets wil vertellen. Deetje denkt eigenlijk dat ze geadopteerd is, want ze lijkt helemaal niet op haar moeder. Samen met haar beste vriend Vito wil Deetje de brief aan de juiste persoon bezorgen en wil ze uitzoeken hoe het met haarzelf zit. Alle aanwijzingen en antwoorden leiden echter naar nieuwe vragen. Hoe krijgt ze alles opgelost?

Dit verhaal leunt aan bij de verhalen van ‘Rosie en Moussa. Toch zijn er nog heel wat verschillen. Deetje is op zoek naar een antwoord op de vraag wie ze eigenlijk is. De brief is enkel de aanleiding om op onderzoek uit te gaan.
Deetje wordt als een erg zelfredzaam meisje beschreven die haar afkomst wil kennen. Zelf heeft ze de meest fantastische voorstellingen hoe ze bij haar moeder zou zijn terecht gekomen.
Het verhaal wordt verteld vanuit het standpunt van Deetje, in de ik-vorm. De lezer kijkt dus door haar ogen naar de wereld rondom haar, kent haar gedachten en gevoelens en ziet hoe ze reageert op gebeurtenissen. Ook volwassenen worden door haar ogen beschreven. Wat soms tot grappige situaties leidt. Toch zijn de gebeurtenissen en dialogen heel erg vlot, herkenbaar en bijzonder levensecht. De auteur gebruikt een heel beeldende taal die toch heel toegankelijk is en makkelijk begrijpbaar. Met erg mooie bewoordingen omschrijft ze gebeurtenissen, plaatsen en mensen. Een ware lust om te lezen.
Hoewel het verhaal positief eindigt, blijft het ook open en kan de lezer zelf invullen hoe het mogelijk verder zou kunnen gaan.
Het verhaal speelt zich af in een Nederlandse stedelijke omgeving met flatgebouwen die een gaanderij langs de buitenzijde hebben. Minder herkenbaar voor Vlaamse kinderen maar absoluut niet storend voor het begrijpen van het verhaal.
Een erg mooi verwoord verhaal over de zoektocht van een meisje naar haar identiteit.
Een aanrader.

Bekroond met een Bronzen Griffel 2022.

Pol Van Damme - november 2021

Zoek op bib.be

Auteur
Enne Koens   

Illustrator
Maartje Kuiper   

Uitgeverij
Luitingh-Sijthoff   


Jaartal
2021

ISBN
9789024593835

Aantal pagina's
209

Prijs
€15,99