Van bijenflat tot vogelvilla

Coverafbeelding van: Van bijenflat tot vogelvilla

Trefwoord(en)
dieren
wonen

Genre
informatief

Vanaf
9 jaar

De lezer krijgt over veertien dieren informatie van hun leefgewoonte, meer bepaald hoe ze wonen. Elk dier wordt kort beschreven, waarna een stukje tekst volgt hoe het zijn woning bouwt. Op een uitklapflap staan de kenmerken van het dier en onder de flap een schematische tekening van de woonst en de materialen waaruit de woning is opgebouwd. In kleine cirkels staat nog kort enige informatie. De illustraties zijn getekend en samengesteld met stukjes collage.
De informatie die de lezer krijgt, wordt soms herhaald in de cirkeltjes of bij de kenmerken of de materialen, wat een beetje storend overkomt. De schematische voorstelling van de woonst is erg rudimentair en geeft weinig meerwaarde. Het geheel blijft vrij oppervlakkig.
De gebruikte taal is eenvoudig en wordt in gemakkelijk begrijpbare zinnen weergegeven of in stukken van zinnen op een ruime bladspiegel waarbij de illustraties de meeste ruimte innemen.
Eenvoudige, korte informatie over veertien willekeurige dieren met grote getekende en samengestelde illustraties.

Pol Van Damme - juli 2015

Zoek op bib.be

Auteur
Daniel Nasser

Illustrator
Julio Antonio Blasco   

Uitgeverij
Kosmos   


Jaartal
2015

ISBN
9789021559285

Aantal pagina's
31

Prijs
€12,50


Vertaald uit
Italiaans

Originele titel
Animales Arquitectos

Vertaler(s)
Dagmar Jeurissen