Uit het niets

Coverafbeelding van: Uit het niets

Trefwoord(en)
spanning
geheugenverlies
herinneringen
dreiging

Genre
leesboek

Vanaf
14 jaar

Elisabeth ontwaakt in een verlaten luchthaven. Het is een schuiloord nadat een catastrofe de wereld heeft vernietigd. De zon is verduisterd, de aarde koud, de lucht giftig. Op de luchthaven probeert de kleine gemeenschap te overleven. Niemand kan zich de ramp herinneren. Zelfs haar eigen naam is Elisabeth vergeten. Soms komen flarden van herinneren bij haar op. Of zijn het dromen? Als ze op slapeloze momenten door de luchthaven dwaalt, ontdekt ze vreemde dingen. Ze wil er het fijne van weten.

Het verhaal wordt verteld vanuit het standpunt van Elisabeth, in de ik-vorm. De lezer weet dus ook niet meer dan wat Elisabeth om zich heen ziet en ervaart. De afwezigheid van enige herinnering aan vroeger maakt het allemaal niet gemakkelijker. Elisabeth weet ook niet wat ze kan, tot ze ergens een piano aantreft en haar handen als vanzelf geliefde stukken gaan spelen. Daardoor komen er ook kleine stukjes geheugen terug. Ook blijkt ze yogahoudingen zonder nadenken te kunnen uitvoeren. Maar gemis aan ruimte en lucht en echte contacten maken haar wel moedeloos. Ook de lezer is geïntrigeerd.
Bij een actie die Elisabeth onderneemt, verandert er plots heel wat voor haar. Maar het desoriënteert haar ook. Ze raakt moedeloos door haar geheugenverlies. Dan reageert ze gefrustreerd en wordt ze zelfs paranoïde.
Als er stukken van herinneringen boven komen – en die komen plots en onverwacht, bepaalde gebeurtenissen triggeren die – staan die in een cursieve letter. Langzaam vallen een aantal puzzelstukjes op hun plaats. Het slot suggereert iets maar geeft geen echt uitsluitsel.
Als de lezer er wat langer over nadenkt, blijven er toch nog enkele losse eindjes onbeantwoord. Ook de hele manier waarop men het probleem wil oplossen, roept toch enkele vragen op.
Bevreemdend verhaal waarin herinneringen een belangrijke rol spelen.

Pol Van Damme - januari 2021

Zoek op bib.be

Auteur
Aline Sax   

Uitgeverij
Davidsfonds/Infodok   
Standaard Uitgeverij   


Jaartal
2021

ISBN
9789002274343

Aantal pagina's
237

Prijs
€15,99