Try not to

Vijf jongeren in hun laatste jaar middelbare school moeten nablijven. Ze begeven zich naar het studiehuis waar ze twee extra uurtjes zullen moeten doorbrengen met studeren. Hun surveillant is de populaire leerkracht Engels, Willem Jansen. Als die voorstelt om een spel te spelen, gaan de leerlingen daar gretig op in. Maar al snel blijkt het spel bittere ernst. Wat is de bedoeling ervan? Want het gaat van kwaad naar erger!

Deze scholierenthriller begint met de leerlingenfiches en hun houding op school. Zo weet de lezer al dadelijk hoe de leerlingen zich gedragen. Daarna wordt het verhaal chronologisch verteld, telkens vanuit het standpunt van één van de leerlingen. De lezer kijkt dus telkens door een andere bril naar de gebeurtenissen. Is het eerst nog vrij onschuldig, al gauw wordt het vrij gruwelijk.
Als spannend verhaal kan het wel tellen. Net als de leerlingen vraagt de lezer zich af wat het doel van het hele gebeuren is. In een afsluitende finale krijgt de lezer daar een eerder flauw en weinig overtuigend antwoord op. Toch zal die lezer ook regelmatig de wenkbrauwen fronsen over bepaalde gebeurtenissen. Er zitten namelijk een aantal vrij vreemde wendingen in het verhaal die het geheel toch wat ongeloofwaardig doen overkomen. Jammer. Want spannend is het zeker en de leerlingen komen realistisch over in hun houding en hun onderlinge relaties.
Goed voor een tijd ontspannend spannend leesplezier, maar zonder veel diepgang.

Pol Van Damme - november 2021

Zoek op bib.be

Auteur
Juultje van den Nieuwenhof

Uitgeverij
Luitingh-Sijthoff   


Jaartal
2021

ISBN
9789024597703

Aantal pagina's
195

Prijs
€15,99