Tijdlijn van alles

Coverafbeelding van: Tijdlijn van alles

Trefwoord(en)
informatie
geschiedenis

Genre
informatief

Vanaf
10 jaar

Het boek is opgedeeld in zes grote delen: prehistorie – oudheid – middeleeuwen – tijdperk van ontdekkingen – tijdperk van revoluties – moderne wereld. In elk onderdeel zijn een aantal tijdlijnen opgenomen die een bepaald onderwerp onder de aandacht brengen. De tijdlijnen lopen wel verder dan het tijdperk waarin de tijdlijn is opgenomen. Elke tijdlijn heeft een inleiding in een groter lettertype, waarna er korte tekstjes staan bij belangrijke elementen op de tijdlijn. Bij dit tekstjes staat ook telkens een illustratie. Een woordenlijst, een register en een verantwoording sluiten het boek af.

Dit – letterlijk – zware boek in groot formaat bevat niets anders dan tijdlijnen over een bijzonder uitgebreid aantal onderwerpen. Van grote volkeren over bouwwerken, communicatie, politiek, landen, personen, vervoer, geld en nog oneindig veel meer. Bij een eerste blik komt het boek heel erg druk over. De lezer/kijker moet zich daar echter niet door laten ontmoedigen. Door elke tijdlijn, die telkens over een dubbele pagina staat uitgewerkt, aandachtig te bekijken en te lezen steekt de lezer/kijker heel wat op over een bepaald onderwerp. Soms is het even zoeken hoe de tijdlijn loopt, waar ze begint. Natuurlijk kan in dit korte bestek enkel in heel grote lijnen informatie gegeven worden over het onderwerp. De dynastieën van Egypte of China zijn niet in één korte tijdlijn te vangen. Toch krijgt de lezer/kijker een beeld van hoe het besproken en geïllustreerde onderwerp evolueerde doorheen de tijd. Wil hij/zij meer informatie dan zal die elders moeten worden gezocht. De tijdlijnen die tot op het heden lopen, eindigen allemaal min of meer rond 2015.
Geen boek om in één keer uit te lezen, maar wel om te bladeren, te kijken en over één of meerdere  onderwerpen iets op te steken.
Origineel opgevat boek om informatie over onderwerpen weer te geven in de vorm van tijdlijnen.

Pol Van Damme - oktober 2020

Zoek op bib.be

Uitgeverij
Van Holkema & Warendorf   


Jaartal
2020

ISBN
9789000374434

Aantal pagina's
320

Prijs
€25,99


Vertaald uit
Engels

Originele titel
Timelines of Everything

Vertaler(s)
Textcase