Stranders

aanrader Coverafbeelding van: Stranders

Trefwoord(en)
fantasy
verwensen
avontuur
zoektochten
moed

Genre
leesboek

Vanaf
11 jaar

Job moet dikwijls op zijn zusje passen, terwijl hij eigenlijk liever wil voetballen. Op de dag van een belangrijke match is het weer zover. Job is het zo beu dat hij zijn zusje verwenst. Als blijkt dat zijn zusje werkelijk verdwenen is, gaat Job haar zoeken. Hij belandt in een geheimzinnige, rare wereld. Er dwalen vreemde wezens rond en zelfs het landschap kan je bedreigen. Wil hij terug thuis geraken, zal hij eerst zijn zusje moeten redden. Maar waar vindt hij ze? En wat heeft hij haar nu eigenlijk gewenst?
Dit verhaal neemt de lezer mee naar een wereld die door de mensen zelf gefantaseerd is. Want telkens er iemand verwenst wordt, komt er een stukje bij in deze vreemde wereld. En diegenen die in die wereld op zoek zijn naar degene die ze ooit verwenst hebben, kunnen die wereld alleen maar verlaten als ze de verwensing ongedaan maken. Maar velen weten niet meer wat ze gewenst hebben en blijven dus in die wereld ronddolen. Sommigen vinden dat wel oké en voelen er zich beter thuis dan in de echte wereld. Anderen leggen zich er bij neer dat ze nooit meer uit die wereld zullen geraken en maken er het beste van.
Job legt zich echter niet neer bij de situatie. Hij beseft uiteindelijk dat hij zijn zusje onrecht heeft aangedaan en wil haar koste wat het kost terugvinden en haar terug mee naar huis nemen. Maar de wereld waarin hij terecht is gekomen, is een vijandige wereld waar niets zeker is en waar je niet iedereen zomaar kan vertrouwen.

Het verhaal wordt door de auteur verteld, meestal vanuit het standpunt van Job maar soms ook vanuit het standpunt van Kait, een man die tegen zijn zin Job moet begeleiden naar een bepaalde plek. Job wordt beschreven als een eerlijke jongen die – in eerste instantie – zich onrecht voelt aangedaan omdat hij altijd op zijn zusje moet passen maar daarna tot inzicht komt en er alles aan wil doen om zijn zusje te redden. Hij zet door waar anderen het zouden opgeven. Hij krijgt ook hulp van enkele andere personages, maar wordt er soms ook door verraden. Iets wat hem dan weer doet twijfelen. Job zal het moeten opnemen tegen een personage dat uit is op macht en die dat wil krijgen door angst te creëren bij de bewoners van het land.
Het verhaal leest bijzonder vlot en de lezer blijft geboeid tot het einde. De gebeurtenissen volgen elkaar in snel tempo op. De fantasiewereld die de auteur schetst, wordt beeldend beschreven. Ook de fantasy-elementen komen geloofwaardig over.
Boven elk hoofdstuk staat een zwart-wit illustratie die de sfeer van het verhaal erg goed benadrukt.
Het verhaal vertoont gelijkenissen met ‘De brief voor de koning’ van Tonke Dragt. Het uitgangspunt is wel verschillend en de wereld waarin het zich afspeelt ook. Maar beide hoofdpersonages willen hun opdracht uitvoeren, wat er ook de gevolgen van zijn. Ze zetten door en blijven geloven dat ze zullen slagen, hoe moeilijk het hen ook wordt gemaakt.
Een aanrader!

Pol Van Damme - januari 2016

Zoek op bib.be

Auteur
Iris Stobbelaar

Uitgeverij
Ploegsma   


Jaartal
2015

ISBN
9789021675107

Aantal pagina's
445

Prijs
€17,99