Stilte heeft een eigen stem

Madrid, 1957. De achttienjarige, rijke Amerikaanse Daniel verblijft met zijn ouders in Madrid. Hij is erg bezig met fotografie, maar in Spanje is dat een extravagante en niet vanzelfsprekende bezigheid. Hij ontmoet in het hotel het kamermeisje Ana. Via haar leert Daniel het echte Spanje kennen. Een maatschappij die beheerst wordt door angst en armoede en met harde hand geleid door generaal Franco. Daniel en Ana groeien langzaam naar elkaar toe. Maar het lijkt een onmogelijke liefde door hun erg verschillende afkomst. En dan zijn er nog de ouders van Daniel die met een erg verrassende mededeling komen.

In deze lijvige roman neemt de auteur de lezer mee naar het Spanje dat gebukt gaat onder een streng regime en nog erg lijdt onder de gevolgen van de burgeroorlog. Heel erg gedetailleerd schept de auteur een beeld van een beknotte maatschappij waar iedereen bang is en dikwijls zwijgt, vandaar de titel. De tegenstelling tussen de rijke Amerikaan Daniel en de gewone Spanjaard leidt soms tot pijnlijke situaties omdat Daniel niet op de hoogte is van de zeden en gewoonten in het Spanje van toen. Ook de lezer van nu kent waarschijnlijk de toenmalige situatie amper of niet. Tussen de vele korte hoofdstukken zijn fragmenten opgenomen van officiële documenten  of verslagen die gemaakt werden door de Amerikaanse ambassade.
Het verhaal wordt door de auteur verteld vanuit het standpunt van enkele hoofdpersonages waardoor de lezer een ruimer beeld heeft dan de personages onderling. Het verhaal leest vlot. De auteur gebruikt een rijke beeldtaal om een bepaalde sfeer te scheppen. Toch vraagt het verhaal leesbereidheid van de lezer omdat het in het grootste deel van het verhaal meer een kroniek is die een beeld geeft van de toenmalige leefomgeving. Doch langzaam maar zeker groeit de ‘spanning’. Niet in de zin dat het verhaal spannend wordt, maar eerder door het gevoel van onbehagen en het idee dat er iets mis gaat lopen. Iets wat dan ook gebeurt.
In een tweede deel verspringt het verhaal naar een periode achttien jaar later, waarin na de dood van Franco, de Spaanse maatschappij verandert. Maar waarin ook een aantal geheimen aan het licht komen.
Achteraan geeft de auteur nog enige historische informatie en een uitgebreid overzicht van bronnen, alsook een woordenlijst met de vertaling van een hele reeks Spaanse woorden en uitdrukkingen. De quote onder de titel is enigszins misleidend omdat het verhaal niet gaat over ‘een onvergetelijke liefde tijdens de Spaanse burgeroorlog’. Wel over de verstrekkende gevolgen erna.
Een heel boeiende historische roman die de lezer een onthutsend beeld schept van de Spaanse maatschappij in de vijftiger jaren van de vorige eeuw. Door zijn uitgebreidheid en trage evolutie wordt wel doorzetting van de lezer verwacht.

Pol Van Damme - september 2020

Zoek op bib.be

Auteur
Ruta Sepetys   

Uitgeverij
Luitingh-Sijthoff   


Jaartal
2020

ISBN
9789024588756

Aantal pagina's
528

Prijs
€24,99


Vertaald uit
Engels

Originele titel
The Fountains of Silence

Vertaler(s)
Aleid van Eekelen-Benders