Stiene van de geitenhoek

Coverafbeelding van: Stiene van de geitenhoek

Trefwoord(en)
verliefd
dorp
werken
schatten
20e eeuw

Genre
leesboek

Vanaf
13 jaar

Om in hun levensonderhoud te voorzien, werkt Stiene niet allen op de hoeve ’t Berkenhof, maar helpt ze ook in café Het Damberd. Daar wordt ze verliefd op Lowie, de zoon van de brouwer. Als ze om een valse reden ontslagen wordt op de hoeve en er moeilijk ander werk te vinden is in de streek, gaat ze in op het aanbod om als seizoenarbeider zes weken naar een steenbakkerij in Noord-Frankrijk te trekken. Dat ze daarvoor Lowie zes weken moet missen is heel erg moeilijk.

Het verhaal speelt kort na de Eerste Wereldoorlog, deels in het Vlaamse Cruyshautem en deels in de buurt van Arras in Noord-Frankrijk. De auteur verhaalt er gebeurtenissen die zich werkelijk hebben afgespeeld in de streek.
Voor het verhaal begint, is er een opsomming van de verschillende personages met hun bijnamen. De proloog speelt zich af in een ver Romeins verleden. Daarna start het verhaal van Stiene. Er wordt een uitgebreid beeld geschetst van de leefsituatie van mensen uit de wijk die er bekend staat als de Geitenhoek. Hoe de mensen er leefden, de onderlinge relaties en het weinig rooskleurige toekomstbeeld dat bij de mensen aanwezig was. Daardoor evolueert het verhaal eerder traag.
Het verhaal wordt verteld vanuit het standpunt van Stiene, in de ik-vorm. De lezer ervaart haar wereld door haar ogen en wat ze denkt en voelt bij de gebeurtenissen. Het verhaal verloopt chronologisch en overspant een periode van een aantal weken in het najaar van 1922. De dialogen staan in een soort Vlaams dialect, maar zijn wel makkelijk leesbaar. Een aantal gebruikelijke Franse termen of dialectwoorden krijgen onderaan de bladzijden een Nederlands equivalent.
Na het eigenlijke verhaal volgt een heel uitgebreid stuk over ‘De schat van Arras’ waar niet enkel tekst maar ook oude foto’s zijn opgenomen en dat de historische en juridische feiten belicht.
Traag voortkabbelend verhaal over een waar gebeurd gegeven uit de streek van Kruishoutem in het begin van de jaren twintig van de vorige eeuw.

Pol Van Damme - september 2022

Zoek op bib.be

Auteur
Marc de Bel   

Uitgeverij
Pelckmans   


Jaartal
2022

ISBN
9789464017496

Aantal pagina's
230

Prijs
€20,00