Star Wars voor beginners

Coverafbeelding van: Star Wars voor beginners

Trefwoord(en)
sciencefiction
avontuur

Genre
informatief

Vanaf
10 jaar

Na een voorwoord volgt een uitgebreid hoofdstuk waarin de wereld van ‘Star Wars’ wordt verduidelijkt, niet alleen het sterrenstelsel maar ook de belangrijkste figuren die in het epos voorkomen. Daarna komen de verschillende episodes en ‘afgeleiden’ aan bod. Een woordenlijst, een aantal quotes, een lijst met de fonetische uitspraak van namen en een index sluiten het boek af.

Het hele boek is opgevat als een soort ‘vraag en antwoord’-tekst. De ‘onwetende lezer’, de ‘beginneling’, stelt een vraag en daarop volgt dan een antwoord ter verduidelijking. De hoofdstukken over de verschillende episodes volgen telkens dezelfde opbouw. Er is eerst een overzicht van de film ‘in sneltreinvaart’, dan volgt een iets uitgebreidere samenvatting met vermelding van de helden en de schurken, een discussiepunt waarover verschillende meningen bestaan, weer stukjes ‘vraag en antwoord’ en een schematische voorstelling met een ‘makkelijke uitleg’ over een beslissende slag uit die episode.
De teksten staan voornamelijk in al dan niet gekleurde tekstblokjes. Een aantal kleine foto’s van situaties en personages visualiseren het geheel. De kleuren waarin tekstblokken en/of personages staan afgebeeld zijn soms vrij schreeuwerig groen of oranje. Iets wat niet erg aantrekkelijk overkomt. De informatie is duidelijk en gemakkelijk leesbaar en verschaft de lezer/kijker heel wat inzicht in de omgeving waarin het epos zich afspeelt en de verschillende episodes ervan. Al zal de informatie waarschijnlijk nog meer verhelderend zijn als de lezer/kijker de films ook bekeken heeft. In ieder geval wakkert het boek de interesse aan om de films te (her)bekijken om zich zo een beeld te vormen van deze fascinerende, galactische wereld.
Voor iedereen die zich wil verdiepen in ongebreidelde fantasie van de ontwerpers van deze uitgebreide filmreeks.

Pol Van Damme - maart 2018

Zoek op bib.be

Auteur
Christian Blauvelt

Uitgeverij
Meis & Maas   


Jaartal
2018

ISBN
9789030503521

Aantal pagina's
199

Prijs
€14,99


Vertaald uit
Engels

Originele titel
Star Wars ™ Made Easy

Vertaler(s)
Richard Borgman