Smokkelkinderen

Coverafbeelding van: Smokkelkinderen

Trefwoord(en)
smokkelen
gezin
gehandicapt

Genre
leesboek

Vanaf
10 jaar

De jaren dertig van de vorige eeuw. In een dorp aan de grens tussen Nederland en België zijn smokkelaars in de weer, want boter in België verkopen is een winstgevende zaak. Alleen is het illegaal en trachten de grenswachters de smokkelaars te betrappen. Op hun beurt proberen die telkens de grenswachters te vlug af te zijn. De vader van Arie smokkelt ook, want hij heeft – zoals vele anderen – geen werk en dit is de enige manier om voldoende geld te hebben om te kunnen leven. Bij Arie op school zitten kinderen van zowel smokkelaars als grenswachters, wat het ook niet eenvoudiger maakt. Arie vindt zich ondertussen oud genoeg om mee te gaan met zijn vader. Maar dat is niet zonder gevaar.

De auteur schetst een beeld van een grensdorp waar alle mensen elkaar kennen. Het leven is er niet gemakkelijk vanwege de hoge werkloosheid. Ook bij Arie is het armoe troef. Hij woont met zijn vader en zijn gehandicapte zus bij zijn oma in een tochtig huisje met een lekkend dak. Hij wordt nog als kind behandeld en er zijn vragen waarop hij geen antwoord krijgt omdat er gewoon niet over gesproken wordt. Maar Arie is niet dom, integendeel. Hij wil dat hij aanzien wordt als een volwaardig lid van het gezin en weet heeft van de geheimen in de familie. Zijn vader wordt geschetst als een man die voor weinig bang is en het gevaar niet uit de weg gaat. Zijn oma is een strenge dame die van geen flauwiteiten wil weten. Het leven is hard en er over zeuren heeft geen zin. Het blijft toch altijd zo.
Toch zullen alle personages doorheen het verhaal stilaan evolueren en komt er langzaam verandering in hun onderlinge relaties.
De auteur verwerkt ook enkele levenswijsheden in het verhaal die door de lezer in het achterhoofd kunnen blijven hangen.
Het gegeven van het verhaal zal hedendaagse kinderen wellicht vreemd overkomen, maar het geeft hen wel een beeld dat het leven toentertijd helemaal anders was.
Het verhaal is niet origineel, er bestaan gelijkaardige smokkelverhalen. Toch heeft het verhaal voldoende vaart en blijft het de lezer boeien. Niet alleen door de actie, maar ook doorheen de onderlinge relaties en niet in het minst door die van Arie met zijn gehandicapte zus.
Het verhaal leest vlot en de gebruikte woordenschat is eenvoudig. De dialogen komen levensecht over.
Een onderhoudend verhaal dat iets meer biedt dan enkel ontspanning.

Pol Van Damme - februari 2017

Zoek op bib.be

Auteur
Jacques Vriens   

Uitgeverij
Van Holkema & Warendorf   


Jaartal
2016

ISBN
9789000348886

Aantal pagina's
133

Prijs
€13,99