Romeo en Julia – Drama in de NT2-klas

Coverafbeelding van: Romeo en Julia – Drama in de NT2-klas

Trefwoord(en)
theater
toneel
klassiekers
taal

Genre
hobby

Vanaf
10 jaar

Peter Schoenaerts is een Vlaamse acteur en taalexpert Nederlands/Engels met jaren ervaringen in het NT2-onderwijs. Vanuit zijn expertise op beide vlakken, richtte hij het theatergezelschap Fast Forward op, een gezelschap dat theatervoorstellingen schreef en speelde specifiek voor NT2-leerlingen.
In de introductie pleit hij voor de educatieve waarde van theater voor anderstaligen. Hij staaft zijn pleidooi met zijn eigen ervaringen en schrijft voluit vanuit de filosofie van Fast Forward. Over hun didactische aanpak van nieuwe en bestaande toneelteksten en de opvoeringen daarvan, alsook over de successen ermee.
Om het geheel concreet te maken, koos hij voor dit boekje hun gedegen bewerking van ‘Romeo en Julia’ van William Shakespeare. Na deze introductie lees je de integrale tekst in 22 korte scènes (en een pro- en een epiloog) en daarna bruikbaar lesmateriaal  om de voorstelling te verwerken en nog 20 taal- en toneelspelletjes om te spelen met anderstaligen. Een hele boterham, helder verwoord in amper 102 pagina’s. Waardoor het geheel erg praktisch is om meteen toe te passen in je lespraktijk.
De tekst van Romeo en Julia is geschreven voor 9 personages. Je kan elke scène met je leerlingen lezen, maar je kan ze ook naspelen. De gehele tekst is geschreven met ongeveer 1000 van de frequentste woorden van het Nederlands. Een beperking die nodig is voor deze doelgroep. Maar deze beperking is tegelijkertijd een rijkdom, want Schoenaerts slaagt erin om een vlotte tekst te schrijven die aanleunt bij het origineel en er tegelijkertijd een vaart aan geeft die dankbaar is, niet alleen voor een NT2-publiek, maar ook voor jongeren met prille theaterervaringen. Beide groepen zullen veel plezier beleven aan het interpreteren van deze woorden en scènes.
Het lesmateriaal bij de voorstelling is al even helder en duidelijk. Het bestaat zowel uit gespreksstof als uit invuloefeningen en dient zowel tot het verwerken van de ervaringen van de voorstelling als tot een beknopte introductie tot het werk van Shakespeare. De taal- en toneelspelletjes in het laatste deel zijn even goed bruikbaar voor de NT2-doelgroep als voor elke andere groep kinderen, jongeren én volwassenen die aan drama willen doen. Het zijn stuk voor stuk oefeningen die meteen toepasbaar zijn en ongetwijfeld voor veel spelplezier zullen zorgen.
Een bescheiden en verrassend boekje dat zijn plek verdient in elke klas waar taal en theater aan de orde zijn. Maar even goed voor thuis om je in je eentje of met vrienden te verdiepen in de wereld van Shakespeare en zijn ‘Romeo en Julia’.

Eric Vanthillo - augustus 2023

Zoek op bib.be

Auteur
Peter Schoenaerts   
William Shakespeare

Uitgeverij
International Theatre & Film Books   


Jaartal
2009

ISBN
9789064036897

Aantal pagina's
102

Prijs
€13,50