Project Z – Quotum, deel 1

aanrader Coverafbeelding van: Project Z – Quotum, deel 1

Trefwoord(en)
toekomst
overleven
vriendschap
dreiging
dystopie

Genre
leesboek

Vanaf
13 jaar

Ergens in de toekomst is de aarde overbevolkt. Door de Wereldraad werd een quotum voor elk land opgesteld. Om geen mensen te moeten doen ‘verdwijnen’ heeft de Euro-Unie een aantal mensen ‘gehalveerd’, slinkers genaamd. Zij worden verstoken van alle comfort, hebben geen elektriciteit of verwarming en krijgen slechts een waardeloos voedselpakket. De kinderen hebben geen recht op onderwijs en zij werken in ‘slinkerdienst’, vuile werkjes opknappen. Het gezin van Axel en Tommy werd zo twee jaar geleden uitgeloot als slinkers. Na de verkiezing van een populistische president worden hun ouders opgepakt door de politie. Axel en Tommy moeten vluchten. Maar waar naartoe?

In dit weinig rooskleurig verhaal neemt de auteur de lezer mee naar een maatschappij waaruit alle warmte is verdwenen. Slinkers tellen niet meer mee en de anderen kijken neer op deze mensen. Het milieu is er al even erg aan toe: droogte, overstromingen en de stijging van de zeespiegel maken het leven niet makkelijker.
Als de lezer enkele minpuntjes in de geschetste maatschappij ter zijde schuift, krijgt hij/zij een onsmakelijk beeld van de toekomst op de aarde. Een aantal elementen zijn  heden ten dage al heel herkenbaar. Vluchtelingen uit armere streken die terzijde worden geschoven, een populistische president die zich alle macht toe-eigent of de klimaatverandering om er enkele te noemen. Om over een complottheorie maar te zwijgen.
Het verhaal wordt door de auteur verteld, meestal vanuit het standpunt van Axel. Maar soms verandert het vertelstandpunt naar zijn tegenstander. Deze stukjes staan in een iets andere letter. De lezer weet daardoor meer dan de personages zelf. Iets wat de spanning nog verhoogt. Verder zijn de personages heel goed herkenbaar en de dialogen komen vlot over. De gebeurtenissen volgen elkaar in snel tempo op en zijn heel realistisch beschreven. Het verhaal leidt naar een letterlijk explosieve finale, maar die komt bij de lezer wat chaotisch over.
Dit eerste deel van ‘Quotum’ geeft de lezer een weinig hoopvol beeld van de toekomst.

Pol Van Damme - december 2020

Zoek op bib.be

Auteur
Marloes Morshuis   

Uitgeverij
Lemniscaat   


Reeks
Quotum

Jaartal
2020

ISBN
9789047711803

Aantal pagina's
399

Prijs
€15,95