Project 1065

Coverafbeelding van: Project 1065

Trefwoord(en)
WO II
spionage
jeugdbeweging

Genre
leesboek

Vanaf
12 jaar

De Ierse Michael woont met zijn ouders in Berlijn. Zijn vader is ambassadeur voor Ierland. Het is 1943 en de Tweede Wereldoorlog woedt in alle hevigheid. Michael is dan wel aangesloten bij de Hitlerjugend, hij haat de nazi’s en alles waar zij voor staan. Zijn ouders zijn spionnen en door zijn omgang met die jongeren kan Michael zaken te weten komen die zijn ouders dan kunnen doorgeven aan de geallieerden. Als een jongen van zijn groep Michael in vertrouwen een geheim project laat zien, doet Michael er alles aan om er meer over te weten te komen. Al moet hij daarvoor dingen doen die hij verafschuwt. En dan is er nog die Britse piloot uit een neergeschoten vliegtuig.

De auteur plaatst zijn personages midden in de oorlog in het meest vijandige gebied: Berlijn, de hoofdstad van het Naziregime. Daarin moeten Michael en zijn ouders trachten te overleven om hun missie te doen slagen.
Het verhaal wordt verteld vanuit het standpunt van Michael, in de ik-vorm. De lezer ervaart diens wereld door zijn ogen. Maar ook de walging die hij erover heeft wordt verwoord, zijn schuldgevoelens als hij dingen moet doen die indruisen tegen zijn inborst of de moeite die hij heeft om zichzelf en zijn ouders niet te verraden. Daar gaat het grootste deel van het verhaal over. De spanning wordt opgebouwd door de voortdurende vrees om betrapt te worden of dat Michael zich in nesten zou werken. Helemaal naar het slot toe wordt het verhaal spannend door de actie die er in voorkomt.
Door de korte hoofdstukken leest het verhaal vlot, al staat de tekst in een kleine letter. De auteur legt Michael ook woorden in de mond om feiten over Duitsland en de Tweede Wereldoorlog uit te leggen.
De gebeurtenissen worden helder beschreven, de personages zijn levensecht en de dialogen vlot. De dilemma’s waar Michael soms voor komt te staan, kunnen ook hedendaagse jongeren doen nadenken over hun houding tegenover anderen.
In een nawoord verduidelijkt de auteur welke gegevens op feiten gebaseerd zijn en welke gebeurtenissen ook reëel hebben plaatsgevonden. Dat is wel nodig omdat wat Michael allemaal meemaakt in het verhaal soms weinig waarschijnlijk lijkt, maar dus tijdens de Tweede Wereldoorlog echt gebeurd is.
Een hard verhaal dat gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog vanuit een heel ander perspectief vertelt.

Pol Van Damme - april 2017

Zoek op bib.be

Auteur
Alan Gratz   

Uitgeverij
Kluitman   


Jaartal
2017

ISBN
9789020654547

Aantal pagina's
295

Prijs
€14,99