Pestkoppen en windbuilen

Coverafbeelding van: Pestkoppen en windbuilen

Trefwoord(en)
pesten
school
familie
armoede
ziekte

Genre
leesboek

Vanaf
9 jaar

Hanne wordt gepest in de klas en ook op de speelplaats. Niet enkel omdat ze fouten maakt, maar ook omdat ze elke dag boterhammen met hetzelfde beleg bij heeft en in een kleine, ongezonde woning woont. Hanne wil niet klikken en thuis wil ze er niet over praten omdat haar papa ernstig ziek is en mama moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen. Maar de pesterijen lopen uit de hand en Hanne gooit alles eruit. De pesters zinnen op andere plannen om Hanne te pesten. Al loopt één en ander helemaal anders.

Met dit verhaal wil de auteur niet alleen het probleem van pesten aankaarten, maar ook dat van armoede en mindere mogelijkheden. Elementen die niet altijd zichtbaar aanwezig zijn. De verschillende personages hebben een verschillende achtergrond en reageren daarom op verschillende manieren op gebeurtenissen. Soms bewust en opzettelijk, maar soms ook zonder dat ze het zelf in de gaten hebben of zelfs niet willen, maar het toch doen. De auteur heeft elk van de personages zulke verschillende achtergrond gegeven om dit in zijn verhaal te kunnen verduidelijken. Enkele situaties worden dan ook bewust gecreëerd om aan de lezer bepaalde dingen te kunnen verduidelijken. Het verhaal heeft dus een duidelijke boodschap. Het wil met dit eenvoudig en herkenbaar gegeven aan jonge lezers duidelijk maken hoe het komt dat sommige kinderen op een bepaalde manier reageren of handelen. In mindere mate wil het verhaal aangeven hoe het pesten kan stoppen of aangepakt worden. In dit opzicht blijven de leerkrachten dan ook eerder aan de zijlijn staan of reageren in die zin dat het kind zelf met zijn verhaal naar buiten kan komen. Op die manier krijgt de lezer mogelijk meer inzicht in dingen die zo op het eerste zicht niet zichtbaar zijn, maar onderhuids sluimeren. Een klein verhaal met een duidelijke maatschappelijke boodschap.

Pol Van Damme - oktober 2012

Zoek op bib.be

Auteur
Guy Didelez   

Illustrator
Rocio del Moral   

Uitgeverij
Manteau   


Jaartal
2012

ISBN
9789022328033

Aantal pagina's
120

Prijs
€12,99