Over Goden en Reuzen

Coverafbeelding van: Over Goden en Reuzen

Trefwoord(en)
goden
reuzen
Noorse mythologie

Genre
leesboek

Vanaf
10 jaar

Nadat de wereld was geschapen tussen vuur en ijs en de levensboom Ygdrasil groeide, ontstonden er drie gebieden. Eén voor de Goden, één voor de reuzen en een derde voor de mensen. Vooral de Goden lieten van zich spreken. Zij hadden de macht over alles en deden en lieten waar ze zin in hebben. Toch waren niet alle goden even nobel. De god Loki had zo zijn eigen plannen en die draaiden niet altijd goed uit. Reuzen en Goden kwamen ook niet erg goed overeen. Het kon niet anders dan op een drama uitlopen.

Net zoals de Oude Grieken hun Olympusberg hadden waarop de goden toekeken op de mensen en zich er naar believen tussen mengden of hun twisten met handige listen beslechtten, zo hebben ook de Oude Scandinaviërs hun goden met als oppergod Odin. Deze Noorse goden zijn minder bekend maar doen niet onder voor hun Griekse tegenhangers. Er zijn nobele goden maar evengoed snoodaards zoals Loki die de boel willen belazeren of voor hun eigen gewin willen manipuleren. Tegenstrevers van de goden hier zijn de reuzen.
Eigenlijk is het wel verwonderlijk dat twee zo ver uit elkaar gelegen volkeren eenzelfde soort verhalen kenden over goden en reuzen.
In haar gekende, makkelijk leesbare stijl neemt de auteur de lezer op sleeptouw doorheen die wondere Noorse godenwereld. Daardoor worden de verhalen heel begrijpelijk weergegeven. De al eveneens gekende, leuke en luchtige illustraties van Els van Egeraat passen net zo goed bij Noorse als bij Griekse godenverhalen en vormen een mooie aanvulling.
Beslist de moeite waard om deze vrij onbekende godenwereld te ontdekken. Niet alleen voor kinderen maar evengoed voor volwassenen.

Pol Van Damme - januari 2015

Zoek op bib.be

Auteur
Simone Kramer   

Illustrator
Els van Egeraat   

Uitgeverij
Ploegsma   


Jaartal
2014

ISBN
9789021673202

Aantal pagina's
153

Prijs
€24,99