Opstand

Coverafbeelding van: Opstand

Trefwoord(en)
verzet
oorlog
religie
geschiedenis
liefde

Genre
leesboek

Vanaf
15 jaar

1567. Het rommelt in de Nederlanden. Door de afscheuring van de prostestanten en de calvinisten van de Rooms Katholieke leer dreigt de gouden toekomst van Mayke, de oudste dochter van Willem van Oranje, in het water te vallen. De familie vlucht naar hun kasteel in Duitsland en van daaruit organiseert Willem van Oranje het verzet. Het is het begin van een langdurige strijd tussen katholieken en protestanten. De Spaanse koning – die heerst over de Nederlanden – stuurt zijn leger met een onverzettelijke bevelhebber. De ene veldslag na de andere, het ene beleg na het andere, volgen elkaar op. Het kost handenvol geld en manschappen. Willem en zijn familie zijn voortdurend op zoek naar steun voor hun zaak. Eén van de trouwste bondgenoten is graaf Filip van Hohenlohe. Uit liefde voor Mayke trekt hij ten strijde. Maar maakt zijn liefde een kans?

Dit lijvig boek geeft een kroniek van een roerige tijd in de Lage Landen. En niet alleen voor het Nederland dat we nu kennen maar ook voor Vlaanderen. Het verhaal omvat een periode van bijna dertig jaar waarin de lezer een inkijk krijgt in het leven van de familie van Willem van Oranje. Het verhaal wordt verteld vanuit het standpunt van de twee hoofdpersonages: Mayke en Filip. Het verhaal begint als Mayke elf jaar is en het hof van Margaretha van Parma in Brussel moet verlaten. Vanaf de eerste ontmoeting van Filip en Mayke is er een band die met de jaren sterker wordt, ondanks de grote tijdspannes tussen hun ontmoetingen. Hun verhouding wordt beschreven tegen de achtergrond van de strijd van Willem van Oranje.
Het verhaal op zich is niet echt spannend maar toch slaagt de auteur er in om de lezer te boeien en bij het slot van elk hoofdstuk aan te zetten om verder te lezen. Omdat het verhaal zulke lange periode overbrugt, kan een heel uitgebreid beeld worden geschetst van de personages en hun evolutie gedurende het verhaal.
Hoewel het een strijd is voor godsdienstvrijheid van honderden jaren geleden, komt het thema heel actueel over.
Gelukkig is achteraan een stamboom van de familie van Oranje opgenomen zodat de lezer wijs raakt uit de vele personages die in het verhaal voorkomen. Nog beter was het geweest als er ook een historisch aardrijkskundig kaartje was toegevoegd, zodat de lezer ook de vele plaatsnamen visueel zou kunnen plaatsen. Nu is het soms onduidelijk waar de actie zich afspeelt, zeker voor lezers die niet vertrouwd zijn met de geografie van Nederland.
De auteur heeft zich verdiept in de historische correctheid van de personages, gebeurtenissen en plaatsen. Ze kan natuurlijk niet in het hoofd van de personages hebben gekeken om hun gevoelens en handelingen te verwoorden. Die heeft ze op een erg knappe manier verweven in het geheel.
Een aanrader voor al wie geïnteresseerd is in het opkomende bewustzijn van godsdienstvrijheid in de Lage Landen en in de familie van Oranje in het bijzonder.

Pol Van Damme - februari 2015

Zoek op bib.be

Auteur
Agave Kruijssen   

Uitgeverij
Lannoo   


Jaartal
2015

ISBN
9789401429665

Aantal pagina's
396

Prijs
€16,99