Ollie en het kronkeldier

Coverafbeelding van: Ollie en het kronkeldier

Trefwoord(en)
pleeggezin
verdriet
fantasievriendjes

Genre
leesboek

Vanaf
9 jaar

Ollie verblijft in een pleeggezin nu zijn oma overleden is. Die heeft hem opgevangen na het zeilongeluk waarbij zijn ouders omkwamen. Hij heeft het moeilijk om zich thuis te voelen. Op een dag vindt hij Kronkel, een zeedier dat plots bij hem op het terras ligt. Ollie wil Kronkel voor zich houden en verstopt hem in een schuurtje in de tuin. Maar Kronkel moet eten hebben en water om in te zwemmen. Kan hij dit zeedier wel houden? En hoe houdt hij Kronkel verborgen voor de anderen?

Vanaf het begin vat de lezer sympathie op voor Ollie. Hij heeft het niet gemakkelijk. De andere kinderen verblijven slechts tijdelijk in dit huis, terwijl hij nergens anders heen kan. Dat maakt hem boos en opstandig. Hij wil geen vriendschap sluiten met de andere kinderen omdat die toch allemaal terug weggaan. Het kronkeldier wordt zijn vriend. En hij wil hem altijd houden.
Dit gevoelige verhaal geeft heel goed de gemoedstoestand van Ollie weer. Ook de andere kinderen en de pleegouders worden herkenbaar geschetst. Hun reacties op het kronkeldier komen eveneens realistisch over. Want eigenlijk is Ollie de enige die het kronkeldier kan zien. Giga, een meisje dat ook in het pleeggezin verblijft, zal Ollie uiteindelijk kunnen overtuigen om het kronkeldier zijn vrijheid terug te geven. Daarmee lukt het haar om Ollie zijn eigen angst voor de zee te laten overwinnen en zijn zelfvertrouwen terug te krijgen.
Het verhaal wordt door de auteur verteld vanuit het standpunt van Ollie. Het kronkeldier is eigenlijk de weerspiegeling van Ollie’s gekwetste en angstige persoonlijkheid. Doorheen het verhaal evolueert Ollie voorzichtig naar meer openheid tegenover de anderen en aanvaarding van zijn situatie.
De kleurillustraties in zachte kleuren passen heel goed bij het verhaal.
Het verhaal kan ook gebruikt worden als aanleiding voor gesprekken rond dit thema.
Beslist de moeite waard.

Pol Van Damme - oktober 2016

Zoek op bib.be

Auteur
Wilma Geldof   

Illustrator
Marieke Nelissen   

Uitgeverij
Luitingh-Sijthoff   


Jaartal
2016

ISBN
9789024573059

Aantal pagina's
166

Prijs
€14,99