Olifanten in mijn kop

Coverafbeelding van: Olifanten in mijn kop

Trefwoord(en)
school
vriendschap
Asperger syndroom

Genre
leesboek

Vanaf
11 jaar

Milo zit in het zesde leerjaar en heeft Asperger, waardoor hij snel boos wordt en zich niet kan beheersen. De grootste pestkop van de klas heeft het speciaal op hem gemunt. Dan komt er een student stage doen in Milo’s klas. Lesgeven lukt niet zo best, maar met Milo klikt het wonderwel. Voor beiden vormt dit een keerpunt in hun leven.

Dit erg Nederlands gericht verhaal (groep acht, pabostudent…) kan toch boeien door de levensechte beschrijvingen van de personages. Het verhaal draait vooral rond Milo en Johan, de student, en beiden zijn dan ook het best uitgewerkt. De gebeurtenissen zijn heel herkenbaar voor de beoogde doelgroep. Daarnaast slaagt de auteur er goed in omte verwoorden wat er bij Milo gebeurt als hij boos wordt: hoe er ‘olifanten in zijn hoofd’ groeien en zijn normale gedrag omslaat in woede waarbij niet veel meer veilig is. Milo is al zo vertrouwd met zijn stoornis dat hij bepaalde elementen kan plaatsen, maar die woede uitbarstingen heeft hij nog niet onder controle kunnen krijgen. Een sterk moment in het verhaal is wanneer zowel Johan als Milo ontdekken dat ze elkaar kunnen helpen en zo een stap in de goede richting zetten voor hun verdere leven. Een boeiend verhaal dat heel vlot leest en realistisch verloopt. Het geeft de lezer een ‘inkijk’ in de manier van waarnemen (die niet zo vanzelfsprekend is) van iemand met zulke stoornis.

Pol Van Damme - november 2011

Zoek op bib.be

Auteur
Robin Raven

Uitgeverij
Pimento


Jaartal
2011

ISBN
9789049924799

Aantal pagina's
142

Prijs
€12,95