Oerstoer

Coverafbeelding van: Oerstoer

Trefwoord(en)
oertijd
dieren
klimaatverandering

Genre
informatief

Vanaf
10 jaar

Na een inleiding worden er een hele reeks dieren uit de oertijd beschreven, telkens met een bijhorende illustratie. Daarna worden ook andere elementen uit de ijstijd aangehaald en hoe het veranderende klimaat heel wat van deze dieren deed verdwijnen. Daarbij ook een uitgebreid interview over de huidige opwarming. Een stukje waar de oertijd voor het oprapen ligt, de manier waarop wordt onderzocht hoe oud een gevonden voorwerp is en een overzicht van musea waar meer informatie over deze tijd kan gevonden worden vervolledigen het boek.

De ondertitel van dit boek luidt: ‘Over de wolharige mammoet en de rest’. Al is deze titel (en ook de coverillustratie) wat misleidend. Er worden inderdaad dieren uit de IJstijd beschreven, maar een aantal van deze dieren leven nu ook nog steeds. Ook de mens uit de IJstijd krijgt er een plaats in. Het hoofdstuk over de huidige opwarming hoort eveneens bij ‘de rest’ uit de ondertitel.
De teksten zijn vlot leesbaar en op het niveau van de beoogde doelgroep. Bij elk dier is ook een apart tekstblokje in kleur opgenomen waarin nog een ‘weetje’ staat vermeld.
Het boek is duidelijk vooral op Nederlandse kinderen gericht. De meeste aangehaalde musea liggen in Nederland en slechts enkele buitenlandse musea worden vermeld. Al is dit niet belangrijk voor het geheel van het boek.

Mooi verzorgde uitgave die een duidelijk beeld geeft van dieren uit de oertijd en waarom er een aantal zijn uitgestorven. Met een link naar de huidige opwarming van de aarde en hoe die een bedreiging vormt voor mens en dier.

Pol Van Damme - september 2019

Zoek op bib.be

Auteur
Tialda Hoogeveen   

Illustrator
Roland Sillem

Uitgeverij
Ploegsma   


Jaartal
2019

ISBN
9789021679372

Aantal pagina's
121

Prijs
€17,99