Muziek in de pannen

Coverafbeelding van: Muziek in de pannen

Trefwoord(en)
poëzie
rijmen
fantasie

Genre
poëzie

Vanaf
4 jaar

Dit verzenboek dat zich naar kleuters richt, bundelt 11 verzen die allemaal met veel fantasie geïllustreerd zijn, waardoor het geheel aantrekkelijk oogt. Het zijn geen eenvoudige versjes om na te zeggen of te memoriseren voor het bewuste doelpubliek, maar eerder langere, verhalende verzen op rijm die ritmisch voorleesbaar zijn. Elke vers sluit duidelijk bij een thema aan, wat het schoolwerk vergemakkelijkt: doen alsof, avontuur, familie, seizoenen, eten en drinken, muziek, wonen, … Je vindt het er allemaal in terug en zo vind je altijd wel een geschikt vers bij je les of activiteit.
Humor en herkenbaarheid zijn volop aanwezig, fantasie en een lichte absurditeit evenzo. Diepgang, subtiele emoties en fijnzinnige poëzie vind je er dan weer niet in terug. Het zijn allemaal eerder grote woorden zonder gelaagdheid. De paginagrote prenten zijn speels en expressief en geven aan de woorden een fantasierijke meerwaarde.

Eric Vanthillo - juli 2018

Zoek op bib.be

Auteur
Bette Westera   

Illustrator
Job van Gelder   

Uitgeverij
Zwijsen   


Jaartal
2017

ISBN
9789048732647

Aantal pagina's
30

Prijs
€14,50