Mijn zusje

Coverafbeelding van: Mijn zusje

Trefwoord(en)
WO II
familie
overleven
andere culturen

Genre
leesboek

Vanaf
11 jaar

De jaren dertig van de twintigste eeuw. Perla en haar Sintifamilie trekken in woonwagens door Duitsland. Ze hebben hun eigen gewoontes en regels. De mannen zijn muzikanten, de vrouwen verkopen deur aan deur zelfgemaakte spulletjes of voorspellen de toekomst. Perla wil echter leren lezen en schrijven tot ontsteltenis van haar familie want Sinti gaan niet naar school. De sfeer wordt stilaan grimmiger in Duitsland en de familie gaat op de vlucht. Dan breekt de oorlog uit…

Dit verhaal moet het niet zozeer van spanning hebben. Het vertelt aan de lezer hoe Sinti – een rondtrekkend volk, net als Roma maar toch verschillend – leven. Vooral de manier van leven, de vreemde gewoontes en regels (tenminste in de ogen van een eenentwintigste-eeuwse  lezer) worden in het verhaal verwerkt. Ook de problemen die steeds groter worden in aanloop van de Tweede Wereldoorlog zitten in het verhaal. De gebeurtenissen uit die oorlog zelf blijven meer op de achtergrond maar wel de gevolgen ervan komen aan bod. Door een link naar 1957 wordt de verbinding gelegd naar het leven van de Sinti na de Tweede Wereldoorlog.
Hoe bijzonder het leven van deze mensen ook geweest kan zijn, het is de vraag of de jonge lezer voor wie het verhaal bedoeld is, zich zal kunnen inleven en geboeid zal blijven door de gebeurtenissen. Het verhaal geeft wel een erg compleet beeld van het leven van de Sinti in die periode, maar is weinig herkenbaar voor een hedendaagse lezer.
In een nawoord geeft de auteur nog meer informatie over deze mensen die helemaal in het ‘nu’ leven en niet omkijken naar wat geweest is of vooruitkijken naar de toekomst. Iets wat het hen in de hedendaagse maatschappij niet altijd even gemakkelijk maakt.
‘Onbekend is onbemind’, stelt de auteur en dat klopt, maar het verhaal zal mogelijk slechts die lezers aanspreken die geïnteresseerd zijn in de leefwijze van een minderheidsgroep als de Sinti.
Een verhaal dat een beeld geeft van de levenswijze van een onbekend volk.

Pol Van Damme - juli 2015

Zoek op bib.be

Auteur
Inez van Loon   

Uitgeverij
Clavis   


Jaartal
2015

ISBN
9789044824001

Aantal pagina's
290

Prijs
€19,95