Mijn broer heeft autisme, autisme, … autisme!

Coverafbeelding van: Mijn broer heeft autisme, autisme, …  autisme!

Trefwoord(en)
gezin
verhuizen
autisme
vriendschap

Genre
leesboek

Vanaf
9 jaar

Maren en Raf zijn een tweeling. Bij Raf loopt er regelmatig iets fout op school en Maren voelt zich daar mee verantwoordelijk voor. Anderzijds wil ze Raf ook beschermen tegen pestkoppen die het op hem gemunt hebben. Ze begrijpt ook niet goed hoe het komt dat Raf zo reageert. Ook thuis reageert hij soms vreemd, maar zijn moeder weet hem telkens weer te kalmeren. Maar dan hoort Raf een gesprek dat hij beter niet hoorde. Hij raakt helemaal in de war en trekt zijn conclusies. Hoe moet het nu verder?

In dit verhaal wordt de lezer meegenomen in de wereld van een autistische jongen. De auteur slaagt er goed in om de manier van denken en doen van deze jongen te verwoorden naar zijn lezerspubliek toe.
Het verhaal wordt verteld vanuit het standpunt van Maren, deels door haarzelf – in dagboekfragmenten – en deels door de auteur. Net zoals andere kinderen die de bijzondere gedragingen van een autistisch kind niet herkennen en kunnen plaatsen, vraagt zij zich af waarom haar broer zo doet.
Toch plaatst een opmerkelijke lezer wel enkele vraagtekens bij dit verhaal. Want de ervaren meester van Raf herkent de oorzaak van Rafs gedrag ook niet. De ouders van Raf zijn wel op de hoogte maar hebben de school noch hun eigen dochter erover geïnformeerd. En laat nu net die informatie erg belangrijk zijn om het gedrag van een autistisch kind te kunnen plaatsen.
Het verhaal leest vlot en is geschreven in een duidelijke en eenvoudige woordenschat. Daarnaast zijn de illustraties erg summier en kinderlijk, naar het kleuterachtige toe zelfs, wat niet echt past voor de beoogde doelgroep.
Een verhaal dat een goed beeld schetst van het gedrag van een autistisch kind en zijn manier van het waarnemen van de wereld.

Pol Van Damme - november 2011

Zoek op bib.be

Auteur
Benny Braem

Illustrator
Madeleine van der Raad   

Uitgeverij
Abimo   


Jaartal
2011

ISBN
9789059328006

Aantal pagina's
120

Prijs
€13,50