Methode creatief denken: een denk- en werkwijze voor het basisonderwijs

Coverafbeelding van: Methode creatief denken: een denk- en werkwijze voor het basisonderwijs

Genre
informatief

Vanaf
18 jaar

Djapo vzw is al meer dan 40 jaar actief in het basisonderwijs om kinderen te helpen keuzes maken voor een duurzame samenleving. Sedert enkele jaren focust Djapo zich daarbij op drie vaardigheden: systeemdenken, creatief denken en filosoferen met kinderen.

In dit boek wordt de methode creatief denken stap voor stap en aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden uit de doeken gedaan. Het boek bevat ook uitgewerkte lessen rond het thema klimaatverandering voor verschillende doelgroepen. De ene kant van het boek bevat het theoretisch kader dat begint met een definitie over creatief denken en hoe dit in de samenleving en in het onderwijs kan toegepast worden. Daarna wordt er ingezoomd op het theoretisch kader van creatief denken dat uit vier deelvaardigheden bestaat (onderzoekend denken, gericht denken, kritisch denken en flexibel denken). Aan deze vaardigheden werden ook verschillende werkvormen gekoppeld, stap voor stap uitgewerkt voor de verschillende doelgroepen. Djapo ontwikkelde ook een lesontwerper waarbij leerkrachten zelf creatieve werkvormen kunnen bedenken. Een handig stappenplan dat los in het boek zit.
De andere kant van het boek begint met een achtergrondschets over de lessen bij het thema klimaatverandering. De uitgewerkte lessen voor de jongste kleuters horen bij het boek “Bloem”, voor de oudste kleuters en de eerste graad bij het boek “In de wolken” en voor de tweede en derde graad  bij de affiche “Klimaatpraat uit Indonesië”.
Deze methode biedt een verfrissende insteek voor het onderwijs in het algemeen. Het is niet enkel inzetbaar voor duurzame thema’s maar leert kinderen hun blik verruimen en anders (kritisch) denken. Zo kunnen kinderen leren omgaan met allerlei informatie die op hen afkomt. Een inspirerend boek waarin de theorie door de vele praktijkvoorbeelden tot leven komt.

Inge Umans - september 2016

Zoek op bib.be

Auteur
diverse

Uitgeverij
Les Iles   
Epo distributie   


Jaartal
2016

ISBN
978949154320

Aantal pagina's
382

Prijs
€24,50