Liverpool Street

aanrader Coverafbeelding van: Liverpool Street

Trefwoord(en)
WO II
Londen
opvang
identiteit
kroniek

Genre
leesboek

Vanaf
13 jaar

Het is het einde van de dertiger jaren van de 20ste eeuw. Ziska is van Joodse afkomst en woont in Berlijn, terwijl het er voor Joden alsmaar moeilijker wordt om te overleven. Als haar vader wordt opgepakt weet Ziska te ontkomen. Later besluit haar moeder haar naar Engeland te sturen. Daar komt ze terecht in een vreemde omgeving bij een vreemde familie die ook nog een andere taal spreekt. Ziska is één en al onzekerheid. Met vallen en opstaan leert ze het leven in Londen kennen. Tot de bombardementen beginnen. Ziska is weer verplicht om elders naartoe te trekken, zeer tegen haar zin.

In dit lijvig boekdeel vertelt Ziska haar verhaal van overleven, eerst in Berlijn, later in Engeland. De lezer leert Ziska kennen als een doorzetter maar evengoed als een doordenker en piekeraarster. Haar twijfels, heimwee, ongerustheid, onzekerheid, haar gevoel van schuld en vooral haar eindeloze zoektocht naar haar eigen identiteit zijn de rode draad in dit ijzersterke verhaal. De lezer bibbert mee als ze op de vlucht is voor de soldaten in haar nachthemd of als ze schuilt in de schuilkelder tijdens de bombardementen. Hij/zij is mee wanhopig als ze het niet meer ziet zitten, als alles zinloos lijkt of tegenzit. Al de gevoelens die Ziska zelf verwoordt, zijn bijzonder goed onder woorden gebracht en laat de lezer absoluut niet onverschillig. Over Joden onder het Duitse bewind zijn al ontelbare verhalen verschenen, maar in dit verhaal krijgt de lezer een beeld van Duitsers (meestal gevluchte Joden) die in Engeland wonen gedurende WO II. Al moesten ze er niet voor hun leven vrezen: het was voor deze mensen toch ook geen pretje om in deze onbezette gebieden te wonen. De lezer krijgt ook een zeer leerrijke inkijk in de Joodse levenswijze, zonder dat dit belerend overkomt. Daar bovenop speelt het verhaal in de grootstad Londen gedurende de 2de Wereldoorlog en ook dat beeld wordt erg beeldend beschreven. Alle personages uit het verhaal zijn sterke persoonlijkheden die op één of andere manier tot een harmonieus samenleven moeten komen: met vreugde, maar veel meer met verdriet en onnoemelijk leed, met moed en doorzettingsvermogen en een ijzersterke wil om te overleven. Al deze elementen weet de auteur bijzonder goed en vlot in elkaar te laten overvloeien. In ‘De Boekendief’ van Markus Zusak vertelt de Dood het verhaal van een Duits meisje in een opvanggezin in Duitsland voor en tijdens de 2de Wereldoorlog. In ‘Liverpool Street’ vertelt Ziska, een Joods Duits meisje haar verhaal zelf over haar leven voor en tijdens deze oorlog. Een bijzonder krachtig verhaal uit de donkerste periode van de 20ste eeuw dat toch niet deprimerend of uitzichtloos overkomt maar integendeel een Ziska in beeld brengt die uiteindelijk energiek en positief naar de toekomst kan kijken. Bekroond met de ‘Buxtehuder Bulle’ in 2007. Een bijzonder sterke aanrader!

Pol Van Damme - september 2010

Zoek op bib.be

Auteur
Anne Voorhoeve

Uitgeverij
Davidsfonds/Infodok   


Jaartal
2010

ISBN
9789077942437

Aantal pagina's
513

Prijs
€19.95


Vertaald uit
Duits

Originele titel
Liverpool Street

Vertaler(s)
Hilke Makkink