Leugenaar leugenaar

Coverafbeelding van: Leugenaar leugenaar

Trefwoord(en)
echtscheiding
school
identiteit
gezin

Genre
leesboek

Vanaf
13 jaar

Charlie is boos omdat haar vader verdwenen is zonder iets te zeggen. Haar moeder kan of wil er niet over praten. Haar vriendin Liv op school praat altijd over andere dingen. En Kat treitert Charlie de hele tijd. Charlie weet met haar boosheid geen raad. Als op een dag brand uitbreekt op school, meent zij de aanstoker te hebben herkend. Haar beschuldiging houdt heel wat consequenties in.

Het verhaal wordt verteld vanuit het standpunt van Charlie, in de ik-vorm. De lezer zit dus mee in het hoofd van Charlie waarin al die boosheid om het weggaan van haar vader geen uitweg vindt. Charlie wordt geschetst als een teruggetrokken meisje dat de gebeurtenissen om haar heen in zichzelf opkropt en zich daardoor nog meer in de knoop helpt. Helaas heeft ze weinig aan de volwassenen rondom haar. Haar moeder en haar oma vinden ook geen manier om het meisje te helpen. Dat Charlie niet weet waarom haar vader is weggegaan en hij niets van zich laat horen, maakt Charlie alleen nog maar chagrijniger.
Het verhaal geeft een beeld van een meisje dat haar gevoelens erg moeilijk kan uiten en die door de chaos die daardoor ontstaat in haar hoofd soms ‘explodeert’ in agressie. De auteur gebruikt heel wat beeldtaal die het verhaal een specifieke sfeer meegeeft. Maar dat vraagt wel enige leeservaring bij de lezer. Het grote lettertype en de ruime bladspiegel maken het lezen dan weer makkelijk.
Het verhaal eindigt gelukkig niet in kommer en kwel. Charlie kan de negatieve spiraal waarin ze zit doorbreken en ze komt tot een gelouterd inzicht. Zo kan ze voorzichtig de draad in het leven terug opnemen en vooruitkijken naar de toekomst.
Het verhaal kan sommige jongeren inzicht geven in hun eigen gedrag bij een gelijkaardig gebeuren in hun leven.
Een boek met een gevoelig thema dat het lezen zeker waard is.

Pol Van Damme - februari 2020

Zoek op bib.be

Auteur
Herman van de Wijdeven

Uitgeverij
Querido   


Jaartal
2020

ISBN
9789045124087

Aantal pagina's
189

Prijs
€15,99