Lemniscaat laat de geschiedenis leven

Coverafbeelding van: Lemniscaat laat de geschiedenis leven

Trefwoord(en)
geschiedenis
school

Genre
over jeugdliteratuur

Vanaf
18 jaar

Dit boek bevat lessuggesties bij twintig historische jeugdboeken van Lemniscaat. De lessuggesties zijn bedoeld voor leerlingen uit de derde graad van het basisonderwijs en de eerste jaren van het middelbaar onderwijs. Voor elk boek staat aangegeven voor welke leeftijd de lessuggesties geschikt zijn. Naast een korte uitleg over de auteur en het boek volgen een groot aantal opdrachten. Die variëren van een halve lestijd tot meerdere lesuren of een halve lesdag. De suggesties zijn heel uitgebreid en kunnen zo gebruikt worden door de leerkracht. Bij de opdrachten staat ook een moeilijkheidsgraad aangegeven. Hij/zij kiest welke opdracht het beste past bij de klasgroep. In de kantlijn staan nog meer tips en aandachtpunten. Alsook voor welke leervakken het boek kan gebruikt worden, de thema’s die aan bod komen en hoe de opdrachten kunnen uitgevoerd worden. Er is eveneens een website beschikbaar waar materiaal kan gedownload worden om presentaties en dergelijke te maken.
Het boek is opgedeeld in twee grote delen: lessuggesties bij boeken die zich in Nederland afspelen en lessuggesties bij boeken die op een internationaal niveau. De behandelde onderwerpen gaan van de Romeinse tijd tot de tweede helft van de twintigste eeuw. Van “klassiekers” zoals ‘Oorlogswinter’ en ‘Kruistocht in spijkerbroek’ tot recenter werk als ‘Het pungelhuis’,  ‘De boom met de bittere bladeren’ en ‘De castraat’. Op een tijdlijn staat aangegeven welk boek bij welke periode past.
Bijzonder handig boek voor leerkrachten die via deze verhalen bepaalde leervakken aantrekkelijk willen aanbieden aan hun leerlingen.
Beslist handig in menig klaslokaal.

Pol Van Damme - maart 2021

Zoek op bib.be

Auteur
Joyce Pool   

Uitgeverij
Lemniscaat   


Jaartal
2020

ISBN
9789047712558

Aantal pagina's
240

Prijs
€14,95