Leeuw met strepen

Coverafbeelding van: Leeuw met strepen

Trefwoord(en)
pest
vriendschap
stad
zoektochten
17e eeuw

Genre
leesboek

Vanaf
9 jaar

Zeventiende eeuw. De pest waart rond in de stad. Jacob zorgt voor zijn zusje Cat die een huidaandoening heeft maar wat zou kunnen aanzien worden als de builenpest. Als een gemene buurvrouw hen verraadt, wordt Jacob naar een weeshuis gebracht en blijft Cat alleen achter. Jacob moet zien om weg te geraken en zijn zusje te redden. Maar dat is niet eenvoudig.

Het verhaal speelt zich af in een niet nader genoemde stad met een haven en omringt door polders met windmolens. En de pest maakt veel slachtoffers. Pestdokters moeten de zaak onder controle zien te krijgen.
Het verhaal wordt verteld vanuit het standpunt van Jacob die er alles aan wil doen om zijn zusje te redden. Zijn vader is al erg lang weg met een schip en zijn moeder is enkele dagen geleden erg ziek geworden. Gelukkig voor Jacob krijgt hij hulp van enkele andere kinderen. Al zijn het eerder vrijbuiters. Het is wel vreemd dat die zich zomaar vrij door de stad kunnen bewegen zonder dat iemand daar opmerkingen over maakt. Sommige situaties worden wel aangestipt maar niet verder uitgewerkt. Zoals de houding van de ‘meester’ in het weeshuis en de houding van de huishoudster tegenover een bepaalde jongen. Of de gebeurtenissen bij de molen die verder niets met het verhaal te maken hebben.
Het verhaal leest vlot en de gebeurtenissen volgen elkaar in snel tempo op. Het hele verhaal speelt zich over slechts enkele dagen af. Soms staat er een pagina tekst in een kader. Die stukjes verhalen iets over andere personages, zonder dat die benoemd worden. Het is dan aan de lezer om te achterhalen over wie het gaat. Het slot is dan weer wensvervullend waarin alles een einde krijgt.
De intrigerende omslagillustratie trekt zeker de aandacht en past bij het verhaal.
Boeiend verhaal over een jongen die er heel veel voor over heeft om zijn zusje te redden.

Pol Van Damme - augustus 2020

Zoek op bib.be

Auteur
Marlene Rebel   
Lucinda Vos   

Illustrator
Sophie Pluim   

Uitgeverij
Billy Bones   


Jaartal
2020

ISBN
9789463850292

Aantal pagina's
213

Prijs
€16,99