Lampje

aanrader Coverafbeelding van: Lampje

Trefwoord(en)
zee
eenoudergezin
vriendschap
fabelwezens

Genre
leesboek

Vanaf
10 jaar

Lampje zorgt er voor dat de vuurtoren waar ze met haar vader woont elke dag tijdig wordt aangestoken. Op een stormachtige avond loopt alles echter mis. Lampje en haar vader komen in grote moeilijkheden. Lampje komt terecht in het Zwarte Huis waarover enge verhalen worden verteld. Lampje is gehoorzaam maar blijft niet bij de pakken zitten. Ze wil koste wat het kost terug bij haar vader komen. Dan ontdekt ze het geheim van het Zwarte Huis.

Prachtig verhaal over een doodeerlijk meisje dat enkel goed wil doen en anderen wil helpen. In de eerste plaats haar vader die door de dood van zijn vrouw – de moeder van Lampje – onberekenbaar veranderd is. Soms is zijn gemoedstoestand sterker dan hemzelf, dan blijft Lampje beter uit de buurt. En eenmaal in het Zwarte Huis blijft ze de vreemde bewoners ervan helpen, zo goed ze kan. Maar er zijn momenten dat ze aan zichzelf twijfelt, dat ze zich niet goed genoeg voelt. Toch weet ze zich dan te herpakken en zet ze door wat haar in het slot tot boven zichzelf doet uitstijgen.
De lezer wordt meegesleept door de onbevangenheid en openheid van Lampje. Openheid naar de wat vreemde mensen in het Zwarte Huis waarvoor ze eerst bevreesd was, maar die uiteindelijk haar hart veroveren. En ook naar andere levende wezens. Wezens die veracht worden, misprijzend worden bekeken, ja zelfs gevreesd. Lampje keurt niemand af, laat iedereen in zijn of haar waarde en leeft met hen mee.
Het verhaal wordt door de auteur verteld, voornamelijk vanuit het standpunt van Lampje. Soms verspringt het vertelstandpunt naar een ander personage als dat nodig is voor het verhaal.
Dubbele-paginagrote zwart-wit illustraties kondigen telkens een volgend deel in het verhaal aan. Ze passen perfect bij het verhaal en geven erg goed de sfeer weer.
Het verhaal leest erg gemakkelijk en komt heel geloofwaardig over. De gebeurtenissen volgen elkaar in snel tempo op zodat de lezer geprikkeld blijft om steeds verder te lezen. Pas als op het einde alles in zijn plooi valt en is zoals het moet zijn, kan de lezer het boek glimlachend en nagenietend dicht doen.
Een verhaal om te koesteren. Een heel sterke aanrader!

Bekroond met de Boekenleeuw 2018, de Woutertje Pieterse Prijs 2018, de Gouden Griffel 2018 en de Nienke van Hichtum-prijs 2017.

.

Pol Van Damme - februari 2018

Zoek op bib.be

Auteur
Annet Schaap   

Illustrator
Annet Schaap   

Uitgeverij
Querido   


Jaartal
2017

ISBN
9789045120379

Aantal pagina's
324

Prijs
€16,99