Kinderen van Adam

Coverafbeelding van: Kinderen van Adam

Trefwoord(en)
religie

Genre
leesboek

Vanaf
10 jaar

Adam, Ibrahiem (Abraham), Joesoef (Jozef) en Moesa (Mozes); over hen vindt de lezer verhalen in zowel de Bijbel als de Koran. In dit boek worden deze verhalen op een toegankelijke manier naverteld. Op het einde van elk verhaal staat een vers uit de Koran, cursief weergegeven met de verwijzing naar het betreffende vers in de Koran.

De verhalen in dit boek zullen kinderen (en volwassenen) die verhalen uit de Bijbel kennen zeker bekend voorkomen. Deze verhalen zijn in beide religies gekend. De namen zijn iets anders, maar zeker herkenbaar. De verhalen uit de Koran leggen iets andere nuances dan de verhalen uit de Bijbel. Sommige verhalen zijn minder herkenbaar. Maar allemaal hebben ze eenzelfde boodschap: dat de mens moet leven volgens de regels die hen door God zijn voorgeschreven. Dat eigen macht en belangrijkheid niet het hoogste goed zijn, maar het geloof en de zorg voor de medemens veel belangrijker zijn.
De ondertitel van dit boek ‘Verhalen uit de Koran’ zijn evengoed verhalen die in de Bijbel gekend zijn. Ze zijn erg mooi verwoord en de illustraties passen bij de sfeer die in de verhalen heerst.
Een boek om (voor) te lezen aan kinderen uit verschillende religies omdat hun boodschap universeel is en voor iedereen passend.

Pol Van Damme - november 2017

Zoek op bib.be

Auteur
Petra van Helden

Illustrator
Els van Egeraat   

Uitgeverij
Ploegsma   


Jaartal
2017

ISBN
9789021677637

Aantal pagina's
210

Prijs
€24,95