In oorlog

Coverafbeelding van: In oorlog

Trefwoord(en)
oorlog
geschiedenis

Genre
informatief

Vanaf
10 jaar

Na een voorwoord over wat oorlog is en waarom mensen die voeren, volgen drieëndertig verhalen over oorlogsgebeurtenissen doorheen de geschiedenis. Het eerste en het laatste verhaal gaan over twee Nederlandse kadetten die een opleiding in het leger volgen waarin hun kijk op het ‘soldaat’ zijn wordt belicht.
Een tijdbalk waarop alle aangehaalde oorlogsgebeurtenissen worden aangeduid en een nawoord sluiten het boek af.

De ondertitel van dit boek luidt ‘De geschiedenis van het oorlog voeren’ en die herkent de lezer doorheen de verschillende verhalen. Zo ontdekt hij de evolutie in het oorlog voeren en hoe bepaalde uitvindingen de manier van oorlog voeren veranderden en nog steeds veranderen.
De verhalen staan telkens op drie pagina’s – telkens in twee tekstkolommen – waarbij een vierde pagina een passende kleurige illustratie bevat. De teksten zijn in een makkelijk leesbare taal geschreven en een moeilijker of niet-Nederlands woord wordt uitgelegd of vertaald.
Het boek is erg verzorgd uitgegeven op glanzend wit papier in een iets breder dan hoog formaat.
Het boek geeft een helder beeld over waarom mensen oorlog voeren en hoe die oorlogen evolueerden doorheen de tijd. Waarbij toch de nadruk wordt gelegd dat militairen er eigenlijk in de eerste plaats zijn om de vrede te bewaren en altijd moeten proberen een conflict op een vreedzame manier op te lossen.
Beslist het lezen waard.

Pol Van Damme - maart 2024

Zoek op bib.be

Auteur
Arend van Dam   

Illustrator
Roland Sillem

Uitgeverij
Van Holkema & Warendorf   


Jaartal
2024

ISBN
9789000389544

Aantal pagina's
236

Prijs
€18,99