Ik ben Vincent en ik ben niet bang

aanrader Coverafbeelding van: Ik ben Vincent en ik ben niet bang

Trefwoord(en)
pesten
school
overleven

Genre
leesboek

Vanaf
11 jaar

Schoolgaan is voor Vincent survivallen. Hij is een beetje anders dan de anderen en daarom het mikpunt van een aantal pestkoppen die hem elke dag te grazen nemen. Hij houdt dit angstvallig verborgen voor de leerkrachten en zijn ouders, want die willen hem dan weer laten onderzoeken door een psycholoog of dergelijke. Het schoolkamp komt eraan en voor Vincent is dit de grootste nachtmerrie waarop hij zich zorgvuldig moet voorbereiden. Maar enkele dagen ervoor komt er een nieuw meisje in de klas die lak heeft aan alle ongeschreven regeltjes in de school. Vincent kan het meteen goed met haar vinden tot ergernis van zijn pestkoppen die hem daarna nog harder aanpakken. Hoe kan hij het kamp overleven?

Door met een belangrijk fragment uit het verhaal te beginnen – in witte letters op zwarte pagina’s – wordt meteen de toon gezet van dit indringende verhaal. Daarna springt het verhaal naar zeven dagen voordien waarop de lezer kennis maakt met Vincent en zijn ‘strijd’ om te overleven in de school. Hij heeft geen verweer tegen de pestkoppen. Hij weet niet waarom ze het telkens op hem gemunt hebben. Hij weet alleen dat hij niet aan hen kan ontsnappen. In de loop van het verhaal wordt met flashbacks duidelijk dat Vincent zich niet gedraagt zoals anderen vinden dat hij zich zou moeten gedragen. Ze vinden hem raar, hij blijft altijd alleen.
Aan de hand van de vergelijking van het schoolgaan met een survivaltocht wordt erg duidelijk hoe iemand als Vincent een strategie ontwikkelt om te overleven binnen de school. Voor veel gepeste kinderen zal de houding van Vincent heel herkenbaar overkomen.
De komst van het meisje, die zich De Jas laat noemen, zorgt voor een ommekeer bij Vincent, maar niet bij zijn belagers. Zij blijken er plezier in te vinden om een ‘zwart schaap’ als Vincent te hebben die ze op alle mogelijke manieren onderuit willen halen, dikwijls zelfs letterlijk. Ze beseffen waarschijnlijk niet tot welke hel ze de school maken voor Vincent. Voor kinderen die zich net als deze pesters gedragen, kan dit verhaal verhelderend zijn om na te denken over hun handelswijze.
Om uit die vicieuze cirkel van het pesten te geraken, moet er een kantelmoment komen. Voor Vincent is dat de komst van De Jas, het meisje dat hem uiteindelijk zal aanzetten om het pesten niet langer te nemen. Zo drastisch als in dit verhaal moet het niet lopen, maar dat er iets moet gebeuren waardoor het pesten stopt, is wel duidelijk.
Het verhaal wordt verteld vanuit het standpunt van Vincent, in de ik-vorm. Daardoor ‘kijkt’ de lezer mee door de ogen van Vincent naar zijn omgeving en hoe hij die ervaart, wat hij denkt en doet. Vooral zijn machteloosheid tegen het pesten komt uitgebreid aan bod. Elk hoofdstuk begint met een echte survivaltip die los staat van het verhaal maar er wel verband mee heeft.
Door de ruime bladspiegel leest het verhaal erg makkelijk.
Knap opgebouwd verhaal met levensechte kinderen en heel herkenbare gebeurtenissen, op een erg verduidelijkende manier verwoord.
Een aanrader!

Pol Van Damme - september 2017

Zoek op bib.be

Auteur
Enne Koens   

Illustrator
Maartje Kuiper   

Uitgeverij
Luitingh-Sijthoff   


Jaartal
2017

ISBN
9789024578610

Aantal pagina's
181

Prijs
€14,99