IJs

Na een voorwoord van Gordon Buchanan en een uitleg wat ijs is, volgen vier grote hoofdstukken die elk een stuk van het onderwerp belichten: Prehistorie – Bevroren wereld – dieren op het ijs – mensen op het ijs. Elk onderwerp uit de hoofdstukken wordt belicht op een dubbele pagina waarbij, na een inleidende tekst in een grotere letter,  een aantal grote en kleine foto’s worden voorzien van korte tekstjes. Bij besproken dieren staan bovenaan de pagina enkele weetjes zoals habitat – lengte/grootte – gewicht en beschermingsstatus. Soms wordt een bepaald fenomeen verduidelijkt met een grote foto over een dubbele pagina, met een verklarende tekstblok aan de zijkant. Een woordenlijst, een index en een dankwoord sluiten het boek af.

De bedoeling van dit boek is duidelijk: de lezer/kijker bewust maken van het feit dat de eeuwige ijsvlaktes van de polen en op bergen door de klimaatverandering helemaal niet eeuwig meer zijn. Integendeel. Als er niet snel iets gebeurt, zullen bepaalde habitats verdwijnen en de dieren die daarvan afhankelijk zijn eveneens. Op heel wat pagina’s staat dan ook een groot uitroepteken met daarbij de reden waarom dat dier of die habitat in gevaar is.
Het boek gaat voornamelijk over de poolgebieden en de dieren die er wonen, maar af en toe maakt het de oversteek naar het hooggebergte waar eveneens ijs en sneeuw aan te treffen is en dieren leven die aangepast zijn aan dit barre klimaat. In het deel over de mens op het ijs gaat het voornamelijk over de wedloop in het begin van de vorige eeuw naar de exacte plaats van de Noord- en Zuidpool en de moeilijkheden die men er ondervond.
Er wordt niet overal het verschil gemaakt tussen de Noordpool of de Zuidpool, wat mogelijk tot enige verwarring kan leiden. Maar dat is niet het opzet van dit boek. Het wil de gebieden en de dieren die er leven onder de aandacht brengen.
Boeiende informatie in woord en beeld over de koudste streken op aarde, de dieren die er leven en de problemen door de klimaatverandering.

Pol Van Damme - oktober 2020

Zoek op bib.be

Uitgeverij
Baeckens Books   


Jaartal
2020

ISBN
9789059248038

Aantal pagina's
160

Prijs
€19,99


Vertaald uit
Engels

Originele titel
Ice

Vertaler(s)
Saskia Martens