Hutten bouwen

Coverafbeelding van: Hutten bouwen

Trefwoord(en)
natuur
bouwen
spelen

Genre
hobby

Vanaf
9 jaar

Na een inleiding waarin de auteurs de bedoeling van het boek kort verduidelijken volgen zeven hoofdstukken waarin verschillende soorten hutten en tenten worden beschreven en waarin wordt uitgelegd hoe ze gebouwd kunnen worden. Vele foto’s verduidelijken wat men in de tekst bedoelt of er wordt expliciet naar de foto’s verwezen. Het laatste hoofdstuk bevat een groot aantal korte tips – met foto’s er bij – voor het maken van een hut: benodigdheden en veiligheidstips. Een index en dankbetuiging sluiten het boek af.

Het boek wil vooral een inspiratiegids zijn om kinderen aan te moedigen naar buiten te trekken en ergens een hut of schuilplek te bouwen waar ze hun fantasie kunnen uitleven en er kunnen spelen, picknicken, toneel spelen of gewoon kunnen genieten van het buiten zijn. Het is vooral gericht naar kinderen die in een landelijke omgeving leven en in de tuin, het park of bos aan de slag kunnen gaan. Kinderen uit de stad gaan weinig tips concreet kunnen gebruiken. Daarnaast is het ook noodzakelijk dat de kinderen hun hut op een plek bouwen waar het toegelaten is. Niet elk park of bos heeft een stuk ‘speelbos’. Ook de materialen zijn niet zomaar te vinden. Er wordt soms gewerkt met aan te kopen materialen, zoals wilgentakken. En al wordt er op gewezen dat de kinderen achteraf alle niet-natuurlijke materialen terug moeten meenemen; het is niet vanzelfsprekend dat dit ook gebeurt. Men bouwt soms met erg grote stukken karton en andere materialen die niet altijd regenbestendig zijn. Waardoor de momenten waarop je hiermee aan de slag kan verminderen in een gematigd klimaat dat hier heerst.
De grootste slagkracht van het boek is dat het kinderen aanzet om hun fantasie te gebruiken om hutten te bouwen met een aantal punten waaraan de jonge bouwers aandacht zouden moeten besteden.
Mooi verzorgde uitgave voor creatieve huttenbouwers.

Pol Van Damme - maart 2018

Zoek op bib.be

Auteur
Jo Schofield
Fiona Danks

Uitgeverij
Christofoor   


Jaartal
2017

ISBN
9789060388211

Aantal pagina's
144

Prijs
€16,50


Vertaald uit
Engels

Originele titel
The Den Book

Vertaler(s)
Katja Kaiser