Het verhaal van Mascopiro – Spikkel en Spekkie, deel 10

Coverafbeelding van: Het verhaal van Mascopiro – Spikkel en Spekkie, deel 10

Trefwoord(en)
milieu
milieuvervuiling
omgeving

Genre
leesboek

Vanaf
8 jaar

Spikkel en Spekkie hebben het druk. Ze bereiden mee het herfstplukfeest voor, maken een boomhut van een gevonden kledingstuk, vinden een jerrycan met een gevaarlijk goedje die in de beek dreigt te schuiven en ontmoeten Mascopiro. Die heeft nog een veel erger verhaal te vertellen.

Dit is het tiende verhaal rond de vrienden Spikkel en Spekkie. Doorheen dit verhaal probeert de auteur de jonge lezer te wijzen op een aantal problemen die de natuur verstoren. Zoals de dramatische achteruitgang van de bijenstand, de verontreiniging van het water en de problematiek van het regenwoud in Zuid-Amerika. Op zich genoeg om drie Spikkel en Spekkie-verhalen mee te vullen. Want nu worden deze elementen erg kort aangehaald maar gebeurt er verder weinig mee. Zeker met het verhaal van Mascopiro over de vervuiling van de rivieren. Dat wordt aangehaald, maar er wordt geen verdere uitleg over gegeven. Die uitleg vindt de lezer dan wel terug in het uitgebreide informatieve deel achteraan in het boek. Daar wordt dieper ingegaan op het leven in het regenwoud in Peru, de vervuiling van de rivieren, en de ongebreidelde houtkap. De auteur pikt nog een ander gegeven uit één van zijn vorige boeken op om het verhaal wat op te vrolijken. Al heeft dat gegeven niets te maken met de milieuproblematiek die wordt aangehaald. Het boek kwam mede tot stand met de hulp van enkele partners, waaronder ‘Bos+’ die eveneens een brug wil slaan tussen senioren en kinderen. Leerkrachten die met dit onderwerp aan de slag willen gaan, vinden heel wat bruikbaar educatief materiaal op www.hetverhaalvanmascopiro.be .

Pol Van Damme - oktober 2014

Zoek op bib.be

Auteur
Marc de Bel   

Illustrator
Frieda Van Raevels

Uitgeverij
Abimo   


Reeks
Spikkel en Spekkie

Jaartal
2014

ISBN
9789462341869

Aantal pagina's
88

Prijs
€12,95