Het sleutelgeheim

Coverafbeelding van: Het sleutelgeheim

Trefwoord(en)
16e eeuw
belegering
geheimen

Genre
leesboek

Vanaf
12 jaar

16e eeuw, Leiden. Lourens en Faes zijn beide zonen van kapiteins van schuttersverenigingen van de stad. De Spanjaarden zijn in aantocht en de stad moet verdedigd worden. Lourens ontdekt een geheim maar het blijkt dat zijn vriend Faes een nog groter geheim heeft. Een geheim dat niet mag uitlekken en zeker niet in de handen van de vijand mag vallen. Het wordt een moeilijke periode met honger, verraad en twisten tussen stedelingen onderling. Het geheim moet in veiligheid worden gebracht bij de Prins van Oranje. Maar hoe geraakt Lourens langs de Spaanse belegeraars?

In het verhaal zitten een aantal historische elementen verweven. Ook een aantal personages uit het verhaal hebben echt bestaan. Dat vermeldt de auteur achteraan in zijn boek.
Het verhaal draait voornamelijk rond Leiden en zijn bewoners, maar geeft wel een beeld van de gruwel van de oorlog. De auteur gaat deze gruwel niet uit de weg en beschrijft enkele vreselijke taferelen. Niet voor gevoelige lezers.
De gebeurtenissen en de personages zijn realistisch beschreven. Het wordt echter niet heel duidelijk waarom dat geheim zo belangrijk was voor de inwoners van de stad en evenmin waarom de belegeraars het koste wat kost in handen wilden krijgen. Het is ook onduidelijk hoe ze het op het spoor zijn gekomen.
Het verhaal wordt door de auteur verteld vanuit het standpunt van Lourens. De lezer komt dus te weten hoe hij tegen de situatie aankijkt, ze ervaart en er op reageert. De personages van Lourens en Faes zijn wel de hoofdpersonages maar zij zijn deel van een geheel waarin ook anderen en volwassenen een belangrijke rol spelen. Zij worden niet als helden beschreven die het probleem van de volwassenen even zullen oplossen.
Een historisch verhaal dat de lezer best kan boeien, maar waarschijnlijk Nederlandse kinderen het meest zal aanspreken. Al kon Leiden evengoed Antwerpen zijn geweest of een andere stad die belegerd werd tijdens die rumoerige periode.

Pol Van Damme - oktober 2017

Zoek op bib.be

Auteur
Roland Mans   

Uitgeverij
Leopold   


Jaartal
2017

ISBN
9789025873080

Aantal pagina's
171

Prijs
€14,99