Het mes van Milosh

Coverafbeelding van: Het mes van Milosh

Trefwoord(en)
vluchtelingen
detective
criminaliteit

Genre
leesboek

Vanaf
12 jaar

Op een dag wordt het lichaam van Ellen ontdekt in het tuintje van de school. Is ze van de toren gevallen of geduwd? Er is een hele groep verdachten. Jilla vond Ellen een pestkop. Jaja werd door haar bedreigd. Milosh trok veel op met Ellen, samen met nog twee andere jongens. De politie zoekt naar sporen en motieven. Maar het kluwen lijkt onontwarbaar.

Het verhaal speelt zich af in een grootstad, in een school met een grote multiculturele samenstelling. Illa is de dochter van een politiek vluchteling uit Iran, Jaja is een asielzoeker uit Nigeria en Milosh komt uit Kosovo. Al deze jongeren hebben een andere cultuur, al dan niet met gewelddadige herinneringen of dreigingen uit het geboorteland. Voor de één is de familie-eer heilig, de ander is bang uitgewezen te worden als hij/zij teveel opvalt of moeilijkheden veroorzaakt. Het verhaal wordt verteld vanuit het standpunt van de verschillende personages, waardoor de lezer een idee krijgt van zijn/haar denk- en handelwijze. Jilla als spilfiguur krijgt wel het grootste aandeel. Het verhaal is knap geconstrueerd rond deze personages en leest erg vlot. Het gebruik van halve en onvolledige zinnen versterkt de sfeer van het verhaal. De spanning blijft constant aanwezig en de lezer is net zo op zoek naar de dader als de politie. Naar verhouding is het slot iets te zeemzoet en wordt het probleemgedrag van het pestgroepje nogal snel onder de mat geveegd: opgeruimd staat netjes als het ware. Een boeiend verhaal in een vrij kort bestek verteld, met een iets te eenvoudig slot.

Pol Van Damme - oktober 2010

Zoek op bib.be

Auteur
Roger Schoemans

Uitgeverij
Davidsfonds/Infodok   


Jaartal
2010

ISBN
9789059083714

Aantal pagina's
126

Prijs
€15,95