Het lied van de vreemdeling

Coverafbeelding van: Het lied van de vreemdeling

Trefwoord(en)
oertijd
stammen
geloof
avontuur
verliefd
regels

Genre
leesboek

Vanaf
11 jaar

41.000 jaar geleden. Het neanderthalermeisje Une leeft met haar stam in een streek die we nu als de vulkaanstreek in Frankrijk kennen. Nano is een jongen uit een stam van ‘moderne mensen’ die op zoek is naar een nieuwe woonplek. Beide stammen ontmoeten elkaar op een dramatisch moment. Ze kunnen moeilijk met elkaar communiceren want ze spreken anders en hebben andere gewoontes. Kunnen beide groepen samen leven? Tijdens een ernstig conflict en het tumult dat daarrond ontstaat, beeft de aarde plots en volgt er een vulkaanuitbarsting. Dan geldt er nog maar één regel: overleven.

De auteur is zelf archeoloog en neemt de lezer mee naar de verre prehistorie. Neanderthalers leefden al heel erg lang in Europa terwijl de ‘moderne mens’ nieuwkomers waren. In dit boek probeert ze doorheen het verhaal uit te leggen hoe een mogelijke ontmoeting tussen beide mensentypes zou kunnen verlopen zijn. Dat doet ze door de ogen van twee jongeren, Une en Nano. Het verhaal wordt afwisselend verteld vanuit het standpunt van deze twee jongeren, telkens in de ik-vorm. De lezer kijkt daardoor mee door de ogen van deze jongeren. Hoe zij denken en handelen, hoe ze reageren of zich vragen stellen bij wat de ander doet.
Het verhaal verloopt chronologisch en de gebeurtenissen volgen elkaar snel op zodat de lezer geboeid blijft. De auteur wil ook een ander beeld geven van wat vroeger algemeen werd aangenomen: dat de neanderthaler een domme oermens zou zijn geweest, zonder taal of cultuur. In dit verhaal schetst ze een beeld van een erg ontwikkelde mens – van beide types – die een manier heeft gevonden om doorheen zijn gewoontes en leefwijze de wereld om zich heen tracht te begrijpen. En net zoals heden ten dage twee verschillende leefgemeenschappen elkaar moeten leren kennen, respecteren en waarderen om op een waardige manier samen te leven, was dat toen evenzeer aan de orde. In die zin geeft het verhaal ook een boodschap aan de mens van vandaag.
Boeiend verhaal over hoe twee verschillende leefgemeenschappen reageren als ze elkaar ontmoeten en mogelijk samen verder willen gaan.
Achteraan het verhaal neemt de archeoloog Dielemans het over van de schrijver om de lezer kort informatie te geven over de beide mensentypes en hoe die mogelijk samen leefden in Europa.

Pol Van Damme - september 2020

Zoek op bib.be

Auteur
Linda Dielemans   

Uitgeverij
Leopold   


Jaartal
2020

ISBN
9789025879396

Aantal pagina's
252

Prijs
€17,99