Het lied uit de verte

Coverafbeelding van: Het lied uit de verte

Trefwoord(en)
pesten
vriendschap
fantasy

Genre
leesboek

Vanaf
9 jaar

Frank wordt door enkele jongens gepest en uitgerekend Nick komt haar te hulp. Nick is het buitenbeentje van de klas en niemand wil met hem te maken hebben. Hij is groot en raar en ruikt niet fris.
Maar het huis van Nick blijkt een bijzondere plek. Frank wordt er telkens weer naartoe getrokken, want er klinkt zachte muziek waar ze zich erg prettig bij voelt. Maar waar komt die muziek toch vandaan? Frank ontdekt een groot geheim.

Het boek kan in twee delen worden gedeeld, twee verhaallijnen die elkaar tegenkomen en gedeeltelijk vermengen.
Het deel waarin Frank gepest wordt zal het meest herkenbaar overkomen. De pestkop die enkele meelopers heeft. Degene die gepest wordt en daar thuis niets over wil/durft vertellen en het buitenbeentje van de klas waar niemand mee wil te maken hebben. In het verhaal wordt dit duidelijk verwoord. Maar eveneens wil de auteur aantonen dat wie enkel afgaat op uiterlijkheden, vooroordelen heeft die niet blijken te kloppen.
Het fantasy-deel komt minder herkenbaar over omdat het zich in de raaklijn tussen twee werelden afspeelt. En de dreiging die er net nu, plots, van uitgaat, komt wat vreemd over. De werelden ‘schuren’ al tien jaar tegen elkaar aan, maar net nu wordt de dreiging heel ernstig. Frank moet er een moeilijke keuze door maken, die haar vriendschap met Nick op het spel kan zetten.
Het verhaal leest vlot en wordt dikwijls ondersteund met illustraties, die heel erg grijs en wat mysterieus overkomen. Ze geven de lezer een wat ongemakkelijk gevoel.
Het verhaal heeft een positief slot, al wordt het probleem met de pestkop nogal makkelijk opgelost.
Een tweeledig verhaal over pesten en een bijzondere vriendschap, maar waarin het fantasy-gebeuren niet helemaal kan overtuigen.

Pol Van Damme - november 2017

Auteur
A.F. Harrold

Illustrator
Levi Pinfold

Uitgeverij
Clavis   


Jaartal
2017

ISBN
9789044829679

Aantal pagina's
206

Prijs
€17,95


Originele titel
The Song From Somewhere Else

Vertaler(s)
Tine Poesen