Het kindertransport

Coverafbeelding van: Het kindertransport

Trefwoord(en)
WO II
Jodenvervolging
magisch realisme

Genre
leesboek

Vanaf
10 jaar

Zelfs voor de begrafenis van oma Vliegmachien vindt Marits moeder – een beroemde violiste – het niet nodig om haar concert af te zeggen. Marit is er verdrietig en boos om. Stilaan ontdekt Marit dat ze haar oma eigenlijk niet goed kende. In een doosje vindt ze heel wat postkaarten, die haar oma aan zichzelf had gestuurd. Waarom deed ze dat? En wat betekent telkens het nummer erbij? Op een medaillon dat Marit erft staan vreemde tekens en een datum. Daar wil Marit meer over weten.

In dit boek wordt een verhaal verteld over een transport van kinderen tijdens WO II dat de auteur en het Nationaal Monument Kamp Vucht onder de aandacht willen brengen én houden. Het is naast de vele gevangenentransporten een bijzonder transport omdat het enkel bestond uit kinderen met een ouder erbij. In een nawoord legt de auteur uit hoe hij feiten over het transport verwerkt heeft in een verhaal met fictieve personages. De kinderen uit het verhaal hebben niet echt bestaan, maar het transport wel degelijk. Door middel van een magisch element komt Marit te weten wat haar oma eigenlijk allemaal deed en waarom ze dat deed. Mooi is om zien hoe uiteindelijk ook haar drukbezette moeder beseft wat en waarom haar moeder zo dikwijls afwezig was.
Naast alle naargeestige of droevige verhalen die zich in of net na de Tweede Wereldoorlog afspelen, wordt dit verhaal niet dramatisch. Hoe verschrikkelijk het ook was wat er met dat transport gebeurde, het verhaal is er één van hoop en mededogen waarin al die kinderen van het transport eer wordt betoond door de dingen die oma Vliegmachien deed in haar leven.
Mooi verwoord verhaal dat na een bezoek aan het Nationaal Monument Kamp Vucht een nog beter beeld van deze kinderen zal geven. Toch kan de lezer perfect het verhaal meeleven, zonder naar Vucht te zijn geweest. Of is het net een aanleiding om er een bezoek aan te brengen.

Pol Van Damme - maart 2015

Zoek op bib.be

Auteur
Fedor de Beer

Uitgeverij
Van Goor   


Jaartal
2014

ISBN
9789000334773

Aantal pagina's
169

Prijs
€16,99